logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Dzień Profilaktyka 2018
Już po raz 17 uhonorowano osoby, które aktywnie działają w obszarze profilaktyki uzależnień na terenie Bydgoszczy. W gmachu Opery Nova obchodzono we wtorek (30 października) Dzień Profilaktyka.


W Operze Nova zebrali się  nauczyciele, pedagodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy, policjanci, strażnicy, psycholodzy, psychiatrzy, psychoterapeuci, lekarze, a także instytucje: realizatorzy i współorganizatorzy szeregu programów psychoprofilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wydarzenie objęte zostało Patronatem Honorowym Prezydenta Bydgoszczy. Impreza była okazją do podziękowania szczególnie wyróżniającym się osobom i instytucjom. Każda instytucja działająca w tym obszarze otrzymała zaproszenie do udziału w plebiscycie o tytuł "Profilaktyka Roku”, a także wytypowania jednej osoby wraz z rekomendacjami do tytułu: "Indywidualny Profilaktyk Roku 2014”. 

Kapituła rozpatrzyła nadesłane kandydatury w trzech kategoriach: indywidualny, instytucjonalny i honorowy Profilaktyk Roku. 

W kategorii Indywidualny Profilaktyk Roku nagrody z rąk Prezydenta Rafała Bruskiego odebrali Hanna Łyszkiewicz , ASP. Sztab. Iwona Świetlik oraz Lidia Sławińska.

W kategorii Instytucjonalny Profilaktyk Roku nagrodę przyznano Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu w Bydgoszczy, a tytuł Honorowego Profilaktyka Rojku otrzymała Czesława Feddek.

Warto wiedzieć: 

Dzień profilaktyka to podsumowanie wszystkich działań i inicjatyw realizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy w obszarze profilaktyki 

i uzależnień. Celem zwiększenia wiedzy i umiejętności rodziców w relacjach rodzic – dziecko jest Akademia Rodzica.

Przedsięwzięcie jest skierowane do osób działających w obszarze profilaktyki uzależnień, min. psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, pracowników socjalnych, nauczycieli i instytucji: Policji, Straży Miejskiej, Uczelni, uczestników programów samorządowych, Stowarzyszeń.