logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Dawna biblioteka z nowymi funkcjami
Dawny budynek biblioteki UKW zmieni swoją funkcję. Uczelnia przygotowuje się do przebudowy obiektu na potrzeby Instytutu Pedagogiki oraz Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania.


W pierwszej kolejności, na zlecenie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, powstała koncepcja. Zakłada ona między innymi budowę dwóch nowych klatek schodowych, rozbudowę części parterowej, wind oraz przebudowę pomieszczeń w obiekcie dostosowując je do nowych funkcji (badawczej, dydaktycznej i administracyjno-gospodarczej). W budynku wstępnie planuje się lokalizację pomieszczeń przeznaczonych do użytku Instytutu Pedagogiki oraz Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania wraz z niezbędną infrastrukturą sanitarną i elektryczną. Uczelnia ogłosiła już przetarg na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku to ponad 2700 metrów kwadratowych. Po przebudowie będzie on dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zagospodarowany zostanie też zieleń wokół obiektu. Inwestycja realizowana będzie w oparciu o środki unijne na lata 2014-20 (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Warto wiedzieć

Budynek przy ul. Chodkiewicza powstał w 1993 roku. Do 2013 roku pełnił funkcję uczelnianej biblioteki. Nie był jednak w stanie sprostać rosnącej liczbie zbiorów. Bibliotekę w 2013 roku przeniesiono do zupełnie nowego gmachu przy ul. Szymanowskiego. Jego budowa pochłonęła 45,5 mln zł. Została również sfinansowane dzięki pozyskaniu przez uczelnię środków unijnych. Grunty, na których wcześniej funkcjonowały ogródki działkowe przekazało miasto.