logo miasta - trzy kolorowe spichrze

TechnikaTechnika prowadzone przez Miasto Bydgoszcz

Technikum Fryzjerskie

ul. Nakielska 11, 85-219 Bydgoszcz

p.o.Dyrektora: Angelika Kałmuczak

tel.: (52) 3731884

fax (52) 3733507

e-mail: zsnr1@bip.oswiata.bydgoszcz.pl

www.zsnr1.bydgoszcz.pl

 

Technikum Elektryczno-Energetyczne

ul. Stawowa 41, 85-323 Bydgoszcz

Dyrektor: Wiesława Sraga

tel.: (52) 3738764

fax (52) 3738878

e-mail: zsnr12@bip.oswiata.bydgoszcz.pl

www.zselek.pl

 

Technikum Budowlane

ul. Pestalozziego 18, 85-095 Bydgoszcz

Dyrektor: Magdalena Popielewska

tel.: (52) 3410329, 3412271

fax (52) 3413412

e-mail: zsb@bip.oswiata.bydgoszcz.pl

www.zsb.bydgoszcz.pl

 

Technikum Chemiczne

ul. Łukasiewicza 3, 85-821 Bydgoszcz

Dyrektor: Lucyna Brodziak

tel.: (52) 3611008, 3611910, 3600469

fax (52) 3611008

e-mail: zsch@bip.oswiata.bydgoszcz.pl

www.zsc.bydgoszcz.pl

 

Technikum Fototechniczne

ul. Łukasiewicza 3, 85-821 Bydgoszcz

Dyrektor: Lucyna Brodziak

tel.: (52) 3611008, 3611910, 3600469

fax (52) 3611008

e-mail: zsch@bip.oswiata.bydgoszcz.pl

www.zsc.bydgoszcz.pl 

 

Technikum Obsługi Turystycznej

ul. Łukasiewicza 3, 85-821 Bydgoszcz

Dyrektor: Lucyna Brodziak

tel.: (52) 3611008, 3611910, 3600469

fax (52) 3611008

e-mail: zsch@bip.oswiata.bydgoszcz.pl

www.zsc.bydgoszcz.pl

 

Technikum Ochrony Środowiska

ul. Łukasiewicza 3, 85-821 Bydgoszcz

Dyrektor: Lucyna Brodziak

tel.: (52) 3611008, 3611910, 3600469

fax (52) 3611008

e-mail: zsch@bip.oswiata.bydgoszcz.pl

www.zsc.bydgoszcz.pl

 

Technikum Poligraficzne

ul. Łukasiewicza 3, 85-821 Bydgoszcz

Dyrektor: Lucyna Brodziak

tel.: (52) 3611008, 3611910, 3600469

fax (52) 3611008

e-mail: zsch@bip.oswiata.bydgoszcz.pl

www.zsc.bydgoszcz.pl

 

Technikum Drzewne

ul. Toruńska 44, 85-023 Bydgoszcz

Dyrektor: Ilona Chilicka

tel.: (52) 3715840

fax (52) 3712705

e-mail: zsd@bip.oswiata.bydgoszcz.pl

www.zsd.bydgoszcz.pl

 

Technikum Ekonomiczne Nr 1

ul. Gajowa 98, 85-717 Bydgoszcz

Dyrektor: Joanna Wójt

tel.: (52) 3423940

fax (52) 3424291

e-mail: zsea@bip.oswiata.bydgoszcz.pl

www.zsea.bydgoszcz.pl

 

Technikum Elektroniczne

ul. Karłowicza 20, 85-092 Bydgoszcz

Dyrektor: Roman Wojciechowski

tel.: (52) 3414444, 3415900, 3415810, 3415975

fax (52) 3414444, 3415900, 3415810, 3415975

e-mail: zse@bip.oswiata.bydgoszcz.pl

www.zse.bydgoszcz.pl

 

Technikum Gastronomiczne Nr 1

ul. Konarskiego 5, 85-066 Bydgoszcz

Dyrektor: Danuta Gaczkowska

tel.: (52) 3493861

fax (52) 3493861

e-mail: zsg@bip.oswiata.bydgoszcz.pl

www.zsg.bydgoszcz.pl

 

Technikum Hotelarskie

ul. Konarskiego 5, 85-066 Bydgoszcz

Dyrektor: Danuta Gaczkowska

tel.: (52) 3493861

fax (52) 3493861

e-mail: zsg@bip.oswiata.bydgoszcz.pl

www.zsg.bydgoszcz.pl

 

Technikum Handlowe

ul. Kaliska 10, 85-602 Bydgoszcz

Dyrektor: Alina Mazur

tel.: (52) 3411401, 3410425

fax (52) 3411401

e-mail: zsh@bip.oswiata.bydgoszcz.pl

www.zsh.bydgoszcz.pl

 

Technikum Odzieżowe

ul. Kaliska 10, 85-602 Bydgoszcz

Dyrektor: Alina Mazur

tel.: (52) 3411401, 3410425

fax (52) 3411401

e-mail: zsh@bip.oswiata.bydgoszcz.pl

www.zsh.bydgoszcz.pl

 

Technikum Mechaniczne Nr 1

ul. Świętej Trójcy 37, 85-224 Bydgoszcz

Dyrektor: Ewa Ankiewicz-Jasińska

tel.: (52) 3731651, 3791261

fax (52) 3763906

e-mail: zsmnr1@bip.oswiata.bydgoszcz.pl

www.zsm1.bydgoszcz.pl

 

Technikum Mechaniczne Nr 2

ul. Słoneczna 19, 85-348 Bydgoszcz

Dyrektor: Ryszard Lewandowski

tel.: (52) 3731239, 3734894

fax (52) 3731239

e-mail: zsmnr2@bip.oswiata.bydgoszcz.pl

www.zsmnr2.republika.pl

 

Technikum Elektryczne Nr 2

ul. Słoneczna 19, 85-348 Bydgoszcz

Dyrektor: Ryszard Lewandowski

tel.: (52) 3731239, 3734894

fax (52) 3731239

e-mail: zsmnr2@bip.oswiata.bydgoszcz.pl

www.zsmnr2.republika.pl

 

Technikum Samochodowe

ul. Powstańców Wielkopolskich 63, 85-090 Bydgoszcz

Dyrektor: Janusz Tomas

tel.: (52) 3423939, 5848444, 5848440

fax (52) 3423939

e-mail: zssam@bip.oswiata.bydgoszcz.pl

www.zss.pl

 

Technikum Spożywcze

ul. Toruńska 174, 85-844 Bydgoszcz

Dyrektor: Wiesława Dereżyńska

tel.: (52) 3707350, 3707360

fax (52) 3707351

e-mail: zss@bip.oswiata.bydgoszcz.pl

www.spozywcza.pl