logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Strona logowania dla Kandydatów: www.bydgoszcz.podstawowe.vnabor.pl 

UWAGA
21 czerwca, o godz. 16.00 rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca, która zakończy się 25 czerwca, o godz. 20.00.
22 czerwca odbędą się próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych (przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej).
Zachęcamy Państwa do zapisywania swoich dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz. Są jeszcze wolne miejsca.

Obwody szkół podstawowych

Osoby do kontaktuInformacji na temat rekrutacji i oferty poszczególnych szkół podstawowych udziela

Pani Katarzyna Kirstein-Piotrowska 52 58-59-227