logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Strona logowania dla Kandydatów: www.bydgoszcz.przedszkola.vnabor.pl 

UWAGA
Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 18 maja, o godz. 14.00.
Przypominamy, że po ogłoszeniu ww. list obowiązkiem rodzica/prawnego opiekuna jest złożenie w danej placówce potwierdzenia woli - do 25 maja br., do godz. 16.00. Niezłożenie  powyższej woli oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 

Osoby do kontaktuInformacji na temat rekrutacji i oferty poszczególnych przedszkoli  udzielają pracownicy Wydziału Edukacji i Sportu w Bydgoszczy:

         1/Pani Arleta Drozdowicz 52 58-58-354
         2/Pani Katarzyna Kirstein-Piotrowska 52 58-59-227