logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rekrutacja do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2017/2018Miasto Bydgoszcz informuje, że zgodnie z art. 204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe:

- rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się w kwietniu,

- terminy rekrutacji do klas I szkół podstawowych określi do 15 kwietnia organ prowadzący te szkoły,

- terminy rekrutacji do klas I szkół ponadgimnazjalnych określi do 15 kwietnia Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

 

Jednocześnie informujemy, że aktualna lista obwodów szkół podstawowych zostanie opublikowana po przyjęciu stosownej uchwały przez Radę Miasta Bydgoszczy.