logo miasta - trzy kolorowe spichrze

KONKURS „PRZECHODZĄCY PRZEZ RZEKĘ" DLA BYDGOSKICH NGO
Prezydent Miasta Bydgoszczy oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą bydgoską inicjatywę pozarządową 2019 roku pn. „Przechodzący przez rzekę”.


Celem konkursu jest promowanie organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz inicjatyw wspólnych i ich działań na terenie Bydgoszczy.

W ramach konkursu zostaną przyznane nagrody pieniężne za najlepszą inicjatywę 2019 roku oraz za najlepszą inicjatywę partnerską 2019.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 6.03.2020 r. na adres e-mail ngo@um.bydgoszcz.pl lub pocztą/osobiście kancelaria Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.

Regulamin konkursu - TUTAJ

Załącznik nr 1 do regulaminu

Załącznik nr 2 do regulaminu

Lista zgłoszonych inicjatyw pozarządowych

Więcej informacji pod nr tel. 52 58 58 727.