logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zostaw swój 1 % w Bydgoszczy
Przekaż 1 procent swojego podatku na rzecz organizacji działających na terenie Bydgoszczy. Zachęcać do tego będą organizatorzy happeningu, który odbędzie się 21 marca na Wyspie Młyńskiej


Akcja ma na celu zachęcić jak największą liczbę bydgoszczan do przekazywania 1% swojego podatku dochodowego na rzecz organizacji działających na terenie naszego miasta.

W ubiegłym roku, dzięki hojności ponad 140 tys. podatników z Bydgoszczy i okolic, organizacje pozarządowe otrzymały wsparcie w wysokości blisko 9 mln zł. Jednak ta kwota mogła być nawet dwukrotnie większa, gdyby wszyscy podatnicy przekazali swój 1%.

Dlatego podczas Happeningu wspólnie z uczniami bydgoskich szkół, wolontariuszami, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz senioralnych utworzony zostanie żywy obraz w kształcie 1%.

Happening odbędzie się we wtorek 21 marca o godz. 12:00 na Wyspie Młyńskiej.