logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Znasz wspaniałych nastolatków? My ich szukamy!
Rozpoczął się nabór kandydatek i kandydatów do Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Laureat konkursu z Bydgoszczy weźmie udział w konkursie na szczeblu ogólnopolskim. W konkursie nagradzana jest pomoc bezinteresowna niesiona ludziom najbardziej potrzebującym.


Może w najbliższym otoczeniu jest ktoś, kogo warto docenić? Młody, otwarty, pomocny, dokonujący rzeczy zwyczajnych-niezwyczajnych na co dzień. Ktoś kto niesie pomoc potrzebującym – dzieciom, kolegom, rodzicom, bezdomnym, niepełnosprawnym, seniorom, a także zwierzętom? Celem konkursu jest promowanie i docenienie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie idei wolontariatu.

Kto może wziąć udział w konkursie?
Zarówno pojedyncze osoby, jak i grupy wolontariuszy. Liczy się każdy rodzaj pracy na rzecz kolegów, sąsiadów i innych potrzebujących – praca w hospicjum, opieka nad zwierzętami, współpraca z seniorami i przedszkolnymi dziećmi, zabawy sportowe dla dzieci i młodzieży, udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez instytucje i szkoły – każdy rodzaj pomocy jest ważny i potrzebny.

Zgłoszenia indywidualne:
- Ósemeczka ( klasa 4-6 Szkoły Podstawowej),
- Ósemka Junior (klasa 7-8  Szkoły Podstawowej),
- Ósemka Senior (klasa 1-5 Szkoły Ponadpodstawowej) .

Zgłoszenia grupowe:
- klasa 4-8 Szkoły Podstawowej w kategorii „Ósemeczki- Grupy”,
- klasa 1- 5 Szkoły Ponadpodstawowej w kategorii „Ósemki- Grupy”

Do kiedy można zgłosić udział i gdzie?
Na propozycje kandydatur/grup wolontariuszy zasługujących na wyróżnienie, czekamy w nieprzekraczalnym terminie do 5 marca 2018 r. w Zespole ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Poznańska 3, pokój 6 (UWAGA! Decyduje data wpływu, a nie data nadania) z dopiskiem na kopercie „Konkurs Nastolatków 8 Wspaniałych 2018”.

Karty uczestnictwa należy również wysłać e-mailem w pliku edytowalnym WORD na adres: marlena.plebanska@um.bydgoszcz.pl

Zakwalifikowane do następnego etapu osoby zostaną powiadomione o terminie i miejscu spotkania, na którym zaprezentują swoje osiągnięcia. Komisja po wysłuchaniu kandydatów wyłoni zwycięzców konkursu.

Kart zgłoszeniowa (indywidualna) znajduję się: tutaj
Karta zgłoszeniowa (grupowa): tutaj
Regulamin konkursu dostępny jest: tutaj

Co będzie brane pod uwagę przy ocenie?                                                                                                                                   Jury konkursu będzie brać pod uwagę ustalone kryteria m.in. konsekwencja w realizacji podjętych prac, minimum rok pracy wolontariackiej, umiejętność współpracy z innymi, empatia, podejmowanie różnych działań wolontariackich na rzecz społeczeństwa i środowiska lokalnego, zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 52 58 58 727.

Warto wiedzieć:
•   W poprzedniej edycji laureatami miejskiego konkursu zostali:
- Konrad Robert Kozłowski – zgłoszony przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 34. Bydgoska Wodna Drużyna Harcerzy „Bryg”
- Szkolne Koło Wolontariatu Szkoły Podstawowej nr 38 w Bydgoszczy
- Klub Wolontariusza „JEST MOC” Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy.
•  W 2017 roku zgłoszono 15 kandydatur (w kategorii zgłoszenia indywidualne, kategoria ósemka – 12 zgłoszeń; zgłoszenia grupowe, kategoria ósemka – 2 zgłoszenia; zgłoszenia grupowe kategoria ósemeczka – 1 zgłoszenie).