logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zaprojektuj symbol Teatru Kameralnego
Ogłaszamy konkurs na najlepszy projekt symbolu Teatru Kameralnego. Zgłoszenia można nadsyłać do końca kwietnia.


Symbol zostanie umieszczony na elewacji, na lewej stronie frontonu. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne i podmioty prawne, które zajmują się projektowaniem plastycznym – w szczególności profesjonalni artyści plastycy i studenci takich kierunków jak malarstwo, rzeźba, projektowanie graficzne, wzornictwo, architektura wnętrz czy szeroko pojęte sztuki wizualne.

Twórcy mogą korzystać z dowolnej techniki – może to być płaskorzeźba, malarstwo ścienne czy grafika. Prace oceniane będą pod względem wartości artystycznej, czytelności symbolu i trwałości techniki wykonania.

Jury przyzna trzy nagrody w wysokości: 5 tys. zł (I nagroda), 3 tys. zł (II nagroda) i 1 tys. zł (III nagroda). Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie projektu zgodnie z wymaganiami regulaminu (TUTAJ). 

Termin składania prac upływa 30 kwietnia. Prace konkursowe należy dostarczyć na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Plastyk Miejski, 85-130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15 z dopiskiem „Konkurs na symbol Teatru Kameralnego”.

Ogłoszenie wyników nastąpi 16 maja 2017.