logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zamówimy tańszy prąd
Bydgoszcz, komunalne spółki oraz inne podmioty tworzące Bydgoską Grupę Zakupową kolejny raz wspólnie zakontraktują energię elektryczną na najbliższy rok.


Bydgoską Grupę Zakupową na potrzeby zakupu energii  tworzy 20 podmiotów. Z samorządów – oprócz Bydgoszczy (lidera) – są tam: Powiat Bydgoski, Białe Błota, Barcin, Kcynia, Dobrcz, Koronowo, Dąbrowa Chełmińska  i Solec Kujawski, Ponadto w skład BGZ wchodzą: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Akademia Muzyczna, komunalne spółki i jednostki (ADM, Tramwaj Fordon, BTBS, ProNatura, KPEC, LPKiW, ZDMiKP,  ZWiUK z Białych Błót) a także  kluby sportowe „Chemik” i  „Zawisza.

Wspólnie planujemy zakontraktować energię niezbędną m.in. do oświetlenia budynków, ulic, placów oraz funkcjonowania sygnalizacji świetlnych   na okres od czerwca tego roku na kolejne 12 miesięcy.  Wykonawca zamówienia zostanie wybrany na przełomie sierpnia i września. Pozwoli to również uzyskać znaczące oszczędności.  

Przy dużych zamówieniach klientom, także z sektora publicznego łatwiej uzyskać korzystniejsze ceny. Dlatego od kilku lat prze dużymi zakupami  tworzymy wspólne zamówienia z innymi jednostkami. Zaoszczędzone środki mogą dzięki temu przeznaczane na inne cele np. inwestycje. W ostatnich latach korzystanie z tej formy zakupu pozwalało miastu osiągać oszczędności na poziomie ponad 40 procent w stosunku do cen rynkowych.

Zamówienie w liczbach:

 

  • Szacunkowe zużycie energii w ramach BGZ (07.2018-06.2019) – blisko 106 tysięcy MWh (megawatogodzin)
  • Liczba punktów odbioru energii w  BGZ – 3350
  • Liczba podmiotów tworzących grupę zakupową  - 20