logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wygodne dojście do kampusu
Studenci Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego dotrą do najważniejszych budynków kampusu w Fordonie zmodernizowaną pieszojezdnią. Wcześniej ze środków miasta zamontowana została sygnalizacja na ul. Kaliskiego. Wyremontowaliśmy też jezdnie i chodniki.


Przebudową dojścia do kampusu zleciła uczelnia. Dotychczasową nawierzchnię wymieniono i wydzielono na niej miejsce dla pojazdów dojeżdżających do miejsc parkingowych oraz dla pieszych. Zagospodarowano  przyległy teren. Wykonanie nowego estetycznego dojścia do kampusu kosztowało ponad 1,3 mln zł.W ostatnich latach z myślą o poprawie dojazdu i bezpieczeństwa w tej części Fordonu inwestycje realizowało też miasto. Wyremontowaliśmy między innymi nawierzchnię jezdni i chodnika wzdłuż   ulicy Kaliskiego. Poza tym na wysokości kampusu drogowcy zainstalowali sygnalizację świetlną. Na te przedsięwzięcia wydaliśmy 3,4 mln zł.