logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Widzisz dzikie wysypisko? Zgłoś je!
Problem dzikich wysypisk śmieci ciągle wraca. Pomimo prowadzonych kampanii edukacyjnych w zeszłym roku miasto zlikwidowało niemal 300 nielegalnych składowisk. W związku ze zbliżającym się okresem wiosennych porządków przypominamy, jak legalnie pozbyć się odpadów oraz gdzie można zgłaszać dzikie wysypiska.


Dzikie wysypiska to nielegalne składowiska, które nie podlegają kontroli sanepidu. Śmieci w takich miejscach nie są zabezpieczone przez specjalne folie i warstwy zabezpieczające, przez co substancje toksyczne mogą przedostawać się do gleby i wód podziemnych. Ponadto, jak pokazują przykłady z ostatnich lat, często dochodzi również do ich samozapłonu, co powoduje uwalnianie do powietrza trujących związków chemicznych Składowanie odpadów w bezpiecznych, przeznaczonych do tego miejscach pozwala na minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi i zwierząt.

Apelujemy o zgłaszanie przypadków podrzucania odpadów w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych. Dzikie wysypiska śmieci to duże zagrożenie dla środowiska, w tym także dla człowieka. W ciągu kilku lat liczba dzikich wysypisk w Bydgoszczy wzrosła niemal dwukrotnie! Miasto corocznie ponosi koszty związane z usuwaniem dzikich wysypisk – w roku 2019 w Bydgoszczy usunięto łącznie 289 dzikich wysypisk (ponad 1000m3 odpadów). W ciągu ostatnich pięciu lat miasto poniosło koszty usunięcia nielegalnych składowisk w wysokości ponad 780 tys. zł!

Gdzie można zgłosić dzikie wysypisko?
Jeśli znasz miejsce nielegalnego wyrzucania czy gromadzenia odpadów zgłoś to za pośrednictwem specjalnego formularza na stronie internetowej www.czystabydgoszcz.pllub na adres odpady@um.bydgoszcz.pl. Możesz także zadzwonić do straży miejskiej i poinformować o problemie.

Gdzie można legalnie pozbyć się odpadów?
Większości odpadów można się pozbyć w sposób legalny, w ramach opłaty za odbiór śmieci. Dla osób, które planują duży remont przygotowaliśmy bezpłatny big –bag, raz w roku. Kłopotliwe śmieci, które powstają w naszych domach okazjonalnie możemy również przekazać do PSZOKÓW - czyli Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie mieszkańcy Bydgoszczy mogą oddać:

 

 • chemikalia, resztki farb i lakierów
 • przeterminowane leki
 • odzież i tekstylia
 • zużyte baterie i akumulatory
 • drewno zawierające substancje niebezpieczne
 • plastik twardy i styropian opakowaniowy np. po sprzęcie RTV i AGD
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • odpady budowlane i rozbiórkowe
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton
 • płyty CD, DVD
 • odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych
 • metale oraz odpady opakowaniowe z metali
 • odpady opakowaniowe ze szkła (np. słoiki, butelki) oraz szkło płaskie  (np. lustra, szyby)
 • papier (np. makulatura, gazety, kartony)
 • odpady ulegające biodegradacji
 • popioły z palenisk domowych.

Miejskie ekologiczne PSZOKI znajdują się w trzech lokalizacjach – czynne są codziennie w godz. 8 – 20 (z wyłączeniem niedziel i świąt).
•    ul. Ołowiana 43
•    ul. Jasiniecka 7a
•    ul. Inwalidów 15

Przywożąc odpady do PSZOK z nieruchomości zamieszkanych należy okazać jeden z rachunków dokonywanie opłat za media w lokalu mieszkalnym, z którego pochodzą odpady (woda, prąd, gaz) lub okazać dokument potwierdzający naliczenie tzw. „opłaty śmieciowej” za lokal mieszkalny, z którego pochodzą odpady – wystawiony przez spółdzielnię, zarządcę lub właściciela budynku wielomieszkaniowego występujący np. pod nazwą „Wymiar opłat”.