logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wartościowa kamienica ozdobą Dworcowej
Na finiszu jest remont budynku przy ul. Dworcowej 40. Symetryczna kamienica zyskała elewację frontową utrzymaną w beżowo-oliwkowej kolorystyce i odrestaurowano wszystkie detale architektoniczne.


Kamienicę wzniesiono pod koniec XIX wieku. Zaprojektował ja uznany w Bydgoszczy budowniczy Carl Stamphel. Na parterze od momentu wzniesienia budynku funkcjonują sklepy,  natomiast na wyższych kondygnacjach są mieszkania. Budynek posiada symetryczną elewację frontową. Zdobią je między innymi boniowany parter, gzymsy, pilastry, nadokienniki oraz wiele detali jak motywy roślinne czy głowa Hermesa nad wejściem. Główne prace przy elewacji już się zakończyły, restaurowana będzie jeszcze  część fundamentu.  

W rewitalizację ulicy Dworcowej oraz jej otoczenia miasto oraz inne  podmioty publiczne zainwestowały blisko 300 mln złotych (m.in. nowy dworzec z przejściami podziemnymi , linia tramwajowa, nowe nawierzchnie, elementy małej architektury). Ważne dla wizerunku ulicy jest uzupełnienie tych inwestycji także przez poprawę wyglądu prywatnych nieruchomości.

Warto wiedzieć
Gdańska 40 to jeden z ponad 150 budynków w Bydgoszczy, w stosunku do których Powiatowy Inspektorat Nadzoru  Budowlanego nakazał przeprowadzenie prac remontowych m.in. ze względu na konieczność poprawy estetyki otoczenia. Warto podkreślić, że to tylko jeden z kilku instrumentów stosowanych na terenie miasta wspierających rewitalizację Śródmieścia. Bydgoszcz jest też w gronie miast przeznaczających największe kwoty na dofinansowanie remontów konserwatorskich. Co roku miliony złotych inwestowane są w przebudowę reprezentacyjnych ulic, placów i parków. Szereg interwencji podejmuje też plastyk miasta.