logo miasta - trzy kolorowe spichrze

W wakacje budowa ul. Ciernikowej
W czwartek (28 czerwca) rozpocznie się budowa ul. Ciernikowej. Inwestycja pochłonie blisko 700 tysięcy złotych. Zleciło ją stowarzyszenie mieszkańców korzystające z miejskiego programu inicjatyw lokalnych „25/75”.


Ulica Ciernikowa  liczy około 120 metrów. Obsługuje przede wszystkim zabudowania jednorodzinne i szeregowce położone po obydwu stronach ulicy. Ma charakter ulicy bez przejazdu. Zgodnie z opracowanym projektem powstać ma jezdnia o szerokości 5,5 metra. Ulica zostanie wyposażona też w odwodnienie. Zaprojektowano też niezbędne zjazdy na posesje i opaski z kostki betonowej pomiędzy jezdnią i ogrodzeniami. Zawarta została już umowa  z wykonawcą robót budowlanych. Pochłoną one 677 tysięcy złotych. W czwartek (28 czerwca) odbędzie się  przekazanie placu budowy firmie Betpol. Zakończenie  prac i odbiory planowane są na wrzesień.

Inwestycja realizowana jest dzięki inicjatywie bydgoszczan, którzy powołali stowarzyszenie. W ramach programu „25/75” zagwarantowało ono niezbędny wkład własny na poziomie 15 procent kosztów inwestycji (wcześniej współfinansowali budowę sieci wodno-kanalizacyjnej). Resztę środków (85 %) zabezpieczyło miasto Bydgoszcz.

Na Osowej Górze dzięki programowi inicjatyw lokalnych przebudowano już ulicę Certową, Lipieniową i Delfinową. Program polega na współdziałaniu mieszkańców oraz miasta. Stowarzyszenia bydgoszczan, którym uda się zebrać część środków na realizację inwestycji na poziomie 25 procent, mogą liczyć na realizację inwestycji w bieżącym roku budżetowym. W ten sposób osiedlowe ulice, o niewielkim znaczeniu dla komunikacji mogą szybciej zyskać  nowe nawierzchnie lub zostać wyposażone w dodatkową infrastrukturę np. chodniki i miejsca postojowe. Do tej pory zrealizowano wszystkie zadania zgłoszone przez mieszkańców, które spełniały wymogi formalne. Członkami stowarzyszeń mogą być wyłącznie osoby prywatne – wynika to wprost z ustawy. Najważniejsze drogi gruntowe są natomiast utwardzane w oparciu o Wieloletni Program Przebudowy Ulic Gruntowych finansowany w 100 procentach przez miasto. Na Osowej Górze dzięki temu programowi przebudowano ulice Ptasią i Pingwinową. Trwają też prace na ul. Gawroniej.  Płytami ażurowymi utwardzana jest natomiast ulica Pelikanowa.

Zadzwoń, napisz lub przyjdź!

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z programem 25/75 zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. inicjatyw lokalnych:
•    tel. 52 58 58 721 lub 52 58 58 329
•    mail:inicjatywylokalne@um.bydgoszcz.pl
•    adres: ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, II piętro, pok. 220, 221