logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Trasa Uniwersytecka II. Kanalizacja i nie tylko . Raport nr 7
Trwają prace budowlane związane z budową II etapu Trasy Uniwersyteckiej. Wykonawca na zamkniętych odcinkach porządkuje uzbrojenie podziemne. Przygotowywane są też konstrukcje pod nowe jezdnie.


Prace budowlane rozpoczęły się z końcem maja. W ciągu ostatnich tygodni na zamkniętych odcinkach usuwane są wszystkie kolizje sieci biegnących pod powierzchnią planowanych jezdni. Poza tym powstawała nowa kanalizacja deszczowa. Prace są prowadzone również na ul. Niziny, która zgodnie z projektem zyska twardą nawierzchnię. Przygotowywany jest też materiał do wykonania nasypów w rejonie planowanego wiaduktu nad al. Jana Pawła II. Na skrzyżowaniu ul. Magnuszewskiej i Glinki wykonywane są już dolne warstwy konstrukcyjne nowych jezdni dochodzących do nowego ronda. Prace ziemne związane z korytowaniem terenu pod jezdnie prowadzone są też na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Ujejskiego. Wkrótce również na tym odcinku wykonywane będą pierwsze warstwy podbudowy. Poza tym zaplanowano kontynuowanie robót przy usuwaniu kolizji.  Z początkiem sierpnia planowane jest rozpoczęcie prac przy wiadukcie nad ul. Jana Pawła II (palowanie pod posadowienie obiektu).Warto podkreślić, że na wniosek mieszkańców już w trakcie prac korygowano oznakowanie oraz wytyczono alternatywne dojazdy do kilku posesji. Wykonawca, „PBDiM Kobylarnia” zakłada, że odcinek od ul. Boya-Żeleńskiego do Magnuszewskiej będzie przejezdny z końcem września. Część prac na kolejnym odcinku ul. Glinki od Jana Pawła II do Boya- Żeleńskiego będzie odbywać się pod ruchem.Inwestycja warta 27 mln zł zdecydowanie ułatwi dojazd na osiedli Glinki i Wyżyny oraz do Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Wzdłuż trasy na całym odcinku powstaną nowe chodniki i drogi rowerowe.