logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Tramwaje pojadą bez ograniczeń prędkości
W najbliższy weekend (12 -13 sierpnia) rozpoczną się przeglądy bydgoskich torowisk. Ekipy torowców będą regulować rozstaw szyn i urządzenia dylatacyjne. W trakcie prac uruchamiane będą linie zastępcze.


Prace serwisowe będą prowadzone wyłącznie w weekendy, kiedy z komunikacji miejskiej korzysta najmniej pasażerów. W pierwszej kolejności w dniach 12-13 sierpnia prace będą odbywały się na ul. Jagiellońskiej pomiędzy rondem Jagiellonów oraz rondem Fordońskim.  Tramwaje linii nr 0, 3, 4, 5, 8 i 10 będą jechały w obu kierunkach przez Babią Wieś. Na trasie rondo Toruńskie – ul. Jagiellońska - rondo Jagiellonów zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa „ZaT4".

Kolejne prace (26-27 sierpnia) prowadzone będą na torowisku do Fordonu (wzdłuż ulic Lewińskiego – Akademickiej - Andersa). Na trasie od ul. Wyścigowej do Łoskonia kursować również będą autobusy zastępcze. Ich rozkłady zostaną skorelowane z  tramwajami zawracającymi na pętli tymczasowej przy ul. Wyścigowej. Będzie się z nimi można wkrótce zapoznać na przystankach oraz na stronie ZDMiKP. Prace potrwają przez trzy kolejne weekendy.

Roboty, które mają zostać wykonane w Fordonie , polegają na stabilizacyjnym podbiciu torowiska na wybranych podczas przeglądu odcinkach. Takie przeglądy i ewentualne prace prowadzi się na torowiskach typu „kolejowego” nie później niż w ciągu 2 lat od czasu rozpoczęcia ich użytkowania. Są to typowe czynności związane z prawidłowym utrzymaniem. Na niektórych odcinkach, szczególnie  na nierównomiernie obciążonych łukach torów, dochodzi do obsuwania lub przemieszczania się tłucznia. Wskazane jest wówczas jego uzupełnienie i podbicie, czyli stabilizacja. W trakcie tych czynności przeprowadzone zostaną również niezbędne prace gwarancyjne.

Spółka Tramwaj Fordon uzgodniła termin prac związanych z podbiciem stabilizacyjnym torowiska w porozumieniu z organizatorem transportu (ZDMiKP) na podstawie terminów dostępności materiału (kruszywa łamanego o odpowiednich parametrach) i sprzętu (podbijarki) potrzebnych do wykonania ww. prac, kierując się przy tym zasadą, że torowisko może zostać wyłączone z ruchu wyłącznie podczas weekendów, a mieszkańcy zostaną poinformowani o uruchomieniu komunikacji zastępczej z odpowiednim wyprzedzeniem.