logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Sukces - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej ulokowany w Bydgoszczy!
Bydgoszcz stanie się siedzibą nowego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. To już pewne. Obiekty hydrotechniczne znajdujące się w granicach miasta będą zarządzane przez jedną instytucję.


Do tej pory drogami  wodnymi  zarządzały instytucje zlokalizowane w Gdańsku oraz Poznaniu. Teraz dzięki przyjętej przez Sejm poprawce Senatu jednostka budżetowa,  realizująca zadania związane z utrzymywaniem wód lub urządzeń wodnych oraz pełniąca funkcję inwestora w zakresie gospodarki wodnej zlokalizowana będzie również w Bydgoszczy. Zarządzać ma ona między innymi  dorzeczem Noteci wraz z Kanałem Bydgoskim. Szczegółowy podział kompetencji pomiędzy zarządami określi jeszcze rozporządzenie.

O poparcie tego projektu zabiegał prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski.- Bydgoszcz jest bardzo ważnym ośrodkiem, przez który przebiegają dwie rzeki o znaczeniu międzynarodowym. Zgodnie z Porozumieniem AGN ratyfikowanym przez Sejm RP jesteśmy wskazani jako miejsce utworzenia Portu Multimodalnego. Pierwotnym projekt Ustawy, przewidywał utworzenie w Bydgoszczy Zarządu Dorzecza Wisły. Cieszę się, że nasze argumenty spotkały się ze zrozumieniem. To duży sukces miasta. Dziękuję wszystkim osobom, które angażowały się przez ostatnie 4 lata w ulokowanie ważnej jednostki w Bydgoszczy – mówi prezydent.

Wcześniejszy projekt ustawy zakładał utworzenie w Bydgoszczy Zarządu Dorzecza Wisły. Bydgoszcz miała stać się jednym z dwóch najważniejszych ośrodków zarządzających drogami wodnymi. Na ten cel miasto zarezerwowało między innymi budynek po byłym  gimnazjum przy ul. Baczyńskiego .