logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Stypendia dla twórców przyznane
16 maja w Miejskim Centrum Kultury wręczone zostały stypendia dla animatorów kultury i indywidualnych twórców w ramach II edycji konkursu stypendialnego. Spośród 80 zgłoszonych projektów Komisja stypendialna wybrała 38. Z twórcami spotkała się Iwona Waszkiewicz, zastępca prezydenta.


- Przede wszystkim bardzo Państwu gratuluję. Ale chciałabym też podziękować – przedsięwzięcia, które zamierzacie zrealizować przy wsparciu Miasta są nie tylko ambitne - wzbogacają też ofertę kulturalną Miasta, mają znaczenie dla lokalnej społeczności, bo związane są z Bydgoszczą i tutaj osadzone. Jestem dumna, że Bydgoszcz ma tak wspaniałych twórców z różnych dziedzin – mówiła Iwona Waszkiewicz, zastępca prezydenta wręczając stypendia laureatom. 

W I edycji konkursu w 2019 roku dofinansowaliśmy 37 projektów – są w trakcie realizacji.

Stypendyści II edycji 

Spośród 80 wniosków złożonych w II edycji konkursu stypendialnego na rok 2019,  do realizacji trafi 38 projektów:

  

- 11 projektów muzycznych,  bardzo różnorodnych stylistycznie: 

 • Maria Gabryś-Heyke nagranie płyty CD na historycznym fortepianie Marty z utworami Marii Szymanowskiej oraz kompozytorów z jej kręgu 5 000 zł
 • Tomasz Gołda  mastering utworów do nowego albumu  Good Night Chicken  1000 zł
 • Jakub Janicki wydawnictwo oraz premiera solowej płyty Qby Janickiego „Matematyka intuicyjna”  5000 zł
 • Sławomir Janicki  produkcja i wydanie płyty kompaktowej „Favorites Duets” 5 000 zł
 • Barbara Kalinowska  nagranie autorskiej piosenki „Hej Bydgoszczy” 1 500 zł
 • Waldemar Knade  Bydgoska Przestrzeń Bluesa – koncert inauguracyjny 3000 zł
 • Beata Lewińska koncert z cyklu „Ocalić od zapomnienia”. Recital piosenek amerykańskiej wokalistki Niny Simone  5 000 zł
 • Jarosław Majewski   nagranie i wydanie płyty „Rdza-Jazz improwizowany”  4000 zł 
 • Agata Nowakowska- Gumiela   nagranie płyty z muzyką fortepianową Roberta Schumanna, Clary Schumann  i Johannesa Brahmsa  5000 zł
 • Łukasz Płaczkowski nagranie oraz wydanie albumu muzycznego „Bydgoska Scena Vol.2”   4000 zł
 • Marta Szymańska  „Żart muzyczny Mozarta” – koncert kameralny   4000 zł

- 9 projektów wydawniczych:

 • Janusz Andrzej Bałdyga wydanie autorskiego tomiku wierszy pod roboczą nazwą „Nad brzegiem czasu” ilustrowanego własnymi obrazami  4000 zł
 • Ryszard Długołęcki wydanie przekładu „Króla Leara” Williama Shakespeare’a   na język polski  6000 zł
 • Krzysztof Drozdowski przygotowanie i publikacja książki „Okruchy bydgoskiej historii” 4000 zł
 • Marta Idzik- Ropa   publikacja  „Opowieści na falach Brdy pisane”      6 000 zł
 • Elżbieta Kamińska-Zielińska przygotowanie  do druku kolejnego utworu Jerzego-Sulimy-Kamińskiego   4 000 zł
 • Katarzyna Kowalczyk  Kolorowanki Bydgoskie – Dzielnice Bydgoszczy       4 000 zł
 • Krystyna Miszczuk Zredagowanie przewodnika po bydgoskich nekropoliach „Tym, co odeszli na Wieczną Wartę – Harcerze Bydgoscy” 5 000 zł 
 • Stefan Pastuszewski wydanie monografii historycznej „Rewolucja odnowa i ożywienie w bydgoskiej kulturze od sierpnia 1980 roku do grudnia 1981 roku” 6 000 zł
 • Sebastian Rogowski  książka fotograficzna „Suicidal Birds”  5000 zł

- 7 projektów dotyczących udziału bydgoskich twórców w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach artystycznych oraz współpracy międzynarodowej: 

 • Ewa Gruszka -  Dobrzyńska „Kinder. Opfer zwischen den Grenzen” – improwizacje i prawykonanie utworu na zaproszenie Biura Kultury Miasta Baden-Baden 6000 zł
 • Antoni Jacek Majewski uczestnictwo w kursie Tonkunstlerverband Bayern E.V. w Monachium 3 000 zł
 • Prof. Radosław Marzec  recital w ramach Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Genui 3 000 zł
 • Danuta Milewska  rezydencja artystyczna Sainte Valiere  4500 zł
 • Emilian Rosiak   Polsko- Niemiecka  Orkiestra Przyjaźni i Współpracy Międzynarodowej – cykl koncertów w Polsce i w Niemczech    4000 zł
 • Michał Szymanowski  promocja kultury polskiej w Londynie, udział w Edward Auer Piano Workshop w Stanach zjednoczonych oraz w Międzynarodowym Konkursie im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie   8000 zł
 • Michał Zdeb  zaproszenie teatru Z Turcji z pokazem spektaklu „Maskeliler” 5500 zł

- 11 projektów w zakresie sztuk wizualnych, edukacji artystycznej oraz animacji kulturowej:

 • Joanna Danak projekt „Dziecięca  Mapa Bydgoszczy” 4000 zł
 • Mateusz Duda wernisaż promujący bydgoskich młodych przedsiębiorców za pomocą sztuki plakatu 3000 zł
 • Tomasz Izajasz  Koordynacja Nocy Muzeów w Bydgoszczy  6000 zł
 • Adam Juszkiewicz  „Zawodowa wolność”   4500 zł
 • Adam Kempa  założenie strony internetowej wydawnictwa artystycznego Sophomore Universum  5000 zł
 • Malwina Krępeć  projekt  „Bydgoszczanie przeżyli wojnę . Portrety i wspomnienia weteranów wojen”   3 000 zł
 • Agata Mierzejewska-Ficek, Joanna Gul   organizacja wystawy  "Co grano na Ostromeckich fortepianach?”    6 000 zł
 • Michał Osowski  Wirtualne spotkania ruchu, dźwięku i obrazu  4000 zł
 • Aleksandra Sitarek, Karol Sitarek   wystawa fotograficzna „cuDOWNa miłość”  4000 zł
 • Adam Tarnowski produkcja filmu dokumentalnego o bydgoskim klubie koszykarskim „ASTA”  5000 zł
 • Bogna Wojciechowska-Blachowska  KASKADER POEZJI – MILCZEWSKI – BRUNO  - 5000 zł

Wnioski rozpatrywała Komisja stypendialna w składzie :

dr Marek Chamot  prof. WSG – przewodniczący Komisji

Szymon Róg – członek Komisji Kultury i nauki RMB

Patrycja Jankowska – przedstawiciel Obywatelskiej Rady Kultury

Magdalena Zdończyk – dyrektor BKB.

Konkurs stypendialny

Stypendia przyznawane są od siedmiu lat (od 2012 roku) w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy. W latach 2012-2018 z tej formy wsparcia z budżetu Miasta dofinansowano 726 projektów zrealizowanych przez 676 indywidualnych twórców i animatorów kultury.

Stypendia mogą być przyznawane osobom indywidualnym lub grupie osób na konkretne przedsięwzięcia, projekty artystyczne i twórcze odbywające się na terenie kraju lub poza jego granicami. Stypendia przyznawane są w kwocie do 6000 złotych na projekty realizowane  w Polsce lub do 15 000 złotych na projekty realizowane za granicą. Corocznie, od 2015 w budżecie Miasta na projekty stypendialne przeznaczana jest kwota 510 000 złotych., po 170 000 złotych na każdą edycję.

Początkowo, w latach 2012-2013 była to kwota 300 000 złotych, w roku 2014 zwiększono ją do 390 000 złotych, od 2015 roku jest to 510 000 złotych.

Komisja stypendialna rozpatruje wnioski o przyznanie stypendium i dokonuje ich oceny kierując się w szczególności kryteriami:

znaczenie przedsięwzięcia dla społeczności lokalnej

walory promocyjne

zasięg oddziaływania

oryginalność pomysłu

dotychczasowe osiągnięcia stypendysty

racjonalność kalkulacji kosztów

trwałość rezultatu

wzbogacenie oferty kulturalnej miasta

W latach 2012-2018 z tej formy wsparcia dofinansowano 726 projektów, 676 artystów indywidualnych oraz twórców kultury. 

Łącznie na wsparcie projektów stypendialnych w latach 2012-2018 wydano z budżetu Miasta kwotę 3.020 988  zł złotych.