logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Stary Fordon - estetyczne nabrzeże
Zlecamy kolejny projekt związany z rewitalizacją Starego Fordonu. Nad samym brzegiem Wisły powstanie fragment umocnionego nabrzeża do cumowania i wodowania mniejszych łodzi. Wcześniej zakończyły się podstawowe prace projektowe niezbędne do przebudowy ulic i aranżacji terenów rekreacyjnych w pobliżu Wisły.


Umocnione nabrzeże będzie zlokalizowane na przedłużeniu ul. Frycza-Modrzewskiego. Ma pełnić kilka funkcji. Podstawowa to wzmocnienie potencjału Starego Fordonu, który znów zwraca się ku Wiśle. Będzie to miejsce wypoczynku i rekreacji z siedziskami.  Stworzy również możliwość wodowania i cumowania jednostek pływających czy korzystania z transportu wodnego. Umocnione nabrzeże będzie również pełniło funkcję ochronną (ostrogi) i będzie wzmacniać projektowaną drogę dojazdową do planowanego w przyszłości portu.


 
Opracowana wcześniej koncepcja zakłada m.in. przedłużenie ul. Frycza-Modrzewskiego wraz z wykonaniem zawrotki, budowę umocnionego nabrzeża pionowego i tarasowego z pochylnią do wodowania, ruchomymi trapami zasilanymi elektrycznie i dojazdem, oświetlenia i odwodnienia, budowę punktu czerpalnego wody, wyposażenie nabrzeża, umocnienie materacami gabionowymi brzegu przy pochylni (wzmocnienie jest potrzebne dla ścieżki i boiska do siatkówki plażowej projektowanej w osobnym opracowaniu).
 
Obecnie trwa przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przebudowy nabrzeża.  Zakładamy, że po podpisaniu umowy wykonawca przygotuje opracowanie w ciągu około 11 miesięcy. Zadanie wprowadzono do  planu rewitalizacji Starego Fordonu w wyniku konsultacji społecznych. Wcześniej zakończyły się prace nad dokumentacją projektową związaną z przebudową ulic oraz terenów rekreacyjnych. Trwa uzyskiwanie pozwolenia na budowę i przygotowania do ogłoszenia przetargu, w którym wyłoniony zostanie wykonawca odpowiedzialny za rewitalizację ul. Bydgoskiej.
 
Nabrzeże w liczbach:
- Obszar – ok. 1,25 ha
- Długość wzdłuż brzegu – 150 m.
- Przedłużenie ul. Frycza Modrzewskiego – 85 m