logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Sprzątaj po swoim pupilu! Rusza akcja „Pachnąca Wiosna”
We wtorek, 17 kwietnia, zapraszamy mieszkańców do udziału w happeningu „Pachnąca Wiosna”, który wpisuję się w cykl wiosennych akcji na rzecz naszego najbliższego otoczenia, osiedlowych parków, skwerów czy alejek.


Co jest celem akcji?
Akcja „Pachnąca wiosna 2018” ma na celu przypomnienie właścicielom zwierząt o ciążących na nich obowiązkach sprzątania nieczystości po swoich pupilach. To także doskonała okazja, żeby nauczyć dzieci ostrożności i odpowiedniego zachowania w stosunku do obcych psów. Pragniemy również edukować wszystkich w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych przy jednoczesnym pozostawieniu  porządku na naszych ulicach, skwerach i trawnikach. Happening odbędzie się w dniu 17 kwietnia (wtorek) w godzinach od 10:00 do 13:00 na Placu Wolności oraz 24 kwietnia (wtorek) przy ulicy Polanka 13 w pobliżu „Balatonu”, również w godzinach od 10:00 do 13:00.

Równolegle do happeningów municypalni spotykają się z uczniami bydgoskich szkół i przedszkoli. Dzięki takim pogadankom najmłodsi uczą się, z jakimi obowiązkami wiąże się posiadanie psa. Wspólnie z przedstawicielami Schroniska dla Zwierząt oraz KynoParku-u przekazują dzieciom wiedzę na temat prawidłowych zasad zachowania w kontaktach z obcymi czworonogami, prezentują umiejętności swoich zwierząt i oswajają dzieci z psami. W placówkach odbywają się również konkursy plastyczne tematycznie związane z akcją, a podczas happeningów laureatom wręczane są nagrody.

Organizatorem akcji jest Straż Miejska wraz z Radą Osiedla Bocianowo Śródmieście Stare Miasto, Radą Osiedla Bartodzieje, Schroniskiem dla Zwierząt w Bydgoszczy, Biurem Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta w Bydgoszczy, Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Bydgoszczy, Nadleśnictwem Żołędowo oraz KynoPark – pozytywne szkolenie psów.

Warto wiedzieć:

  • Straż Miejska w Bydgoszczy dysponuje obecnie 11 psami służbowymi. Dziesięć z nich to owczarki niemieckie. Zakupu psów dokonano w specjalistycznych hodowlach na terenie Polski, Słowacji, Niemiec i Czech. Jedenasty pies, to również owczarek tym razem rasy Border Colie, który pracuje z dziećmi i młodzieżą w ramach zajęć profilaktycznych, w bydgoskich placówkach oświatowych. Podstawowym zadaniem psów jest patrolowanie bydgoskich ulic, ze szczególnym uwzględnieniem licznych terenów zielonych, parków a także udział w zabezpieczaniu imprez publicznych.