logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Spotkanie informacyjne dla obcokrajowców
Obcokrajowców mieszkających w Bydgoszczy, w szczególności osoby z Ukrainy, zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące ruchu bezwizowego.


Spotkanie odbędzie się 25 czerwca br. w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w sali im. Łochowskiego przy ul. Jezuickiej 2 (naprzeciwko ratusza). O godzinie 10.00 zaplanowano spotkanie w języku polskim, o godz. 12.30 – w języku rosyjskim.

Podczas spotkania omawiane będą następujące kwestie: teoria ruchu bezwizowego, zasady wjazdu na podstawie ruchu bezwizowego, zasady pobytu w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego, możliwości dalszej legalizacji pobytu cudzoziemców przebywających na podstawie ruchu bezwizowego w Polsce – pobyt czasowy/wiza krajowa.