logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Specjaliści z ponad 20 krajów dyskutują nad Brdą
Niemal 200 specjalistów z 21 krajów z całego świata bierze udział w trzydniowej konferencji 39th Mycotoxin Workshop. Tematem przewodnim spotkania jest problem występowania mikotoksyn w żywności, paszach i środowisku oraz ich niebezpieczeństwo dla człowieka i zwierząt.


Po raz drugi w historii Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań Mikotoksyn (Society for Mycotoxin Research) zdecydowało o organizacji najważniejszej dla tej branży konferencji właśnie w Bydgoszczy. Ogromna w tym zasługa Katedry Fizjologii i Toksykologii Instytutu Biologii Eksperymentalnej, Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, jak i władz uczelni, która pierwszy raz gościła to wydarzenie w 2006 roku.

Mycotoxin Workshops organizowane są od 1979 r. Organizatorami do tej pory były jednostki naukowe z kilku krajów Europy. Ostatnie edycje konferencji odbywały się w: Berlinie, Bratysławie, Getyndze czy Ghent. W konferencji – obok uznanych na całym świecie specjalistów – uczestniczą krajowi eksperci różnych branż spożywczych i paszowych, lekarze weterynarii, naukowcy, specjaliści sektora kontroli jakości żywności i pasz.

W poniedziałkowym (19.06) otwarciu konferencji w Operze Nova – prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego – reprezentowała zastępca Maria Wasiak. W imieniu włodarza miasta wręczyła trzy pamiątkowe statuetki Spichrzy nad Brdą. Prezydent Rafał Bruski przyznał je organizatorom konferencji, kierownikowi Katedry Fizjologii i Toksykologii UKW prof. Janowi Grajewskiemu oraz dr Magdalenie Twarużek z tego samego Instytutu. Trzecią statuetkę odebrał prezydent Society for Mycotoxin Research, dr Manfred Gareis.