logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Setki ofert na Giełdzie Pracy
Kontynuować edukację po gimnazjum czy pójść do pracy? Jaką szkołę wybrać? A jeżeli praca - to gdzie? Uczniowie, którzy odwiedzili Forum szkół CV i Giełdę Pracy Work Park mogli zapoznać się z ofertą rynku bydgoskiego.


Już  po raz trzeci w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym organizowane jest Forum Szkół CV 2018. Celem forum jest nie tylko przedstawienie gimnazjalistom z Bydgoszczy i regionu kujawsko – pomorskiego oferty edukacyjnej w atrakcyjnej formie, ale także tworzenie warunków do wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez szkoły i ich codziennych partnerów – pracodawców i uczelnie wyższe.

Podczas Forum, uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych szkół podstawowych mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych i zastanowić się nad wyborem dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej. Młodzież mogła uzyskać odpowiedź nie tylko na pytanie, gdzie się uczyć po gimnazjum. Szkoły ponadgimnazjalne, które są wystawcami  podczas forum przedstawiły swoją ofertę edukacyjną. Była także okazja do porozmawiania z doradcami edukacyjnymi.

Wraz z Forum Szkół Cv odbyła się Giełda Pracy „Work Park”. Wydarzenie adresowane jest m.in do ostatnich klas uczniów programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych, którzy stoją przed decyzją, czy kontynuować edukację czy też podjąć pracę.