logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rozbudowa ul. Kujawskiej. 10 firm zainteresowanych przetargiem. Raport nr 5
10 firm, w tym 4 konsorcja są zainteresowane przetargiem na rozbudowę ul. Kujawskiej. Po weryfikacji i spełnieniu stawianych warunków udziału w postępowaniu zostaną one zaproszone do składania ofert.


Przetarg ze względu na wagę zamówienia został podzielony na dwa etapy. W pierwszej kolejności  zostanie zweryfikowana sytuacja ekonomiczna oraz potencjał techniczny podmiotów zainteresowanych zamówieniem. Do składania ofert zaproszonych zostanie max. 10 podmiotów spełniających warunki udziału w postępowaniu. W  drugim etapie przetargu wpływ na wybór najkorzystniejszej oferty będą miały cena, termin wykonania robót budowlanych oraz okres udzielanej gwarancji. Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawca planowane jest na początku  2018 roku.

Rozbudowa ul. Kujawskiej polegać ma przede wszystkim na dobudowaniu drugiej jezdni (z buspasem) oraz torowiska spinającego rondo Bernardyńskie z rondem Kujawskim. Obszerna dokumentacja uwzględnia jednak zdecydowanie bardziej obszerny zakres wchodzący między innymi w przylegające ulice i przyległe skwery. Dzięki tej inwestycji przebudowane zostaną znaczące fragmenty ulic Wojska Polskiego, Toruńskiej, Solskiego, Wałów Jagiellońskich, Babiej Wsi, Ustronia, Długiej i placu Kościeleckich.  Rozbudowa ul. Kujawskiej jest połączona z zakupem 15 nowych tramwajów (kolejne  6 zamawianych jest pod kątem rozbudowy pętli na Kapuściskach).  Rozbudowa ul. Kujawskiej uzupełniona zostanie też modernizacją  węzła Szarych Szeregów i pętli przy Magnuszewskiej.Co zyskujemy?

  •  osiedla Górnego Tarasu(Szwederowo, Wzgórze Wolności, Glinki, Wyżyny, Kapuściska) otrzymają bardzo dobre połączenie z centrum Bydgoszczy, skróci się czas przejazdu
  • poprawi się bezpieczeństwo na ważnych skrzyżowaniach
  • zredukowany zostanie hałas i drgania w obrębie centrum
  • bardziej  punktualna  komunikacja publiczna
  • nowe parkingi w obrębie ronda Kujawskiego (P+R)
  • pasażerowie będą podróżować nowoczesnymi tramwajami „Swing”
  • uporządkowane zostaną tereny przylegające do ul. Kujawskiej (rozbiórki, nasadzenia, schody na Wzgórze Wolności)
  • nowe drogi rowerowe i chodniki


Zagwarantowane dofinansowanie

Wartość wszystkich prac budowlanych i zakupów szacowana jest na około 277 mln zł. To największe przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane w Bydgoszczy w najbliższych latach. Zadanie od 2014 roku ma zapewnione dofinansowanie unijne dzięki przyjęciu przez Bydgoszcz strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i wynegocjowanemu kontraktowi terytorialnemu.  Wartość wsparcia z Unii Europejskiej to aż 168 mln zł.