logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Pomóż oddając krew
Chcesz pomóc w wyzdrowieniu lub uratować komuś życie? Przyjdź 23 sierpnia (czwartek) do mobilnego punktu pobierania krwi, który zlokalizowany będzie przy dworcu Bydgoszcz Główna.


Krwiodawstwo to wspaniała idea, ale również niezastępowana metoda leczenia. Z roku na rok obserwuje się wzrastające zapotrzebowanie na krew i jej składniki w związku z postępem medycyny oraz starzeniem się społeczeństwa. Każdy kto przychodzi do punktu krwiodawstwa pomaga w wyzdrowieniu albo bezpośrednio ratuje życie drugiego człowieka.

Do tej pory, w ramach 2. edycji „Kolej na Ciebie – uratuj życie!”, zorganizowanej przez Fundację Grupy PKP przy udziale spółek Grupy PKP, Narodowego Centrum Krwi, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Spółki Polonus i Krajowej Rady Kolejarskich Klubów HDK PCK oraz pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Zdrowia, krew oddało ponad 100 osób, co dało w sumie prawie 50 litrów krwi!

Krwiobusy odwiedziły Warszawę Centralną, Lublin Główny, Kraków Główny, Gdynię Główną i Gdańsk Główny. Teraz krew będzie można oddać 23 sierpnia w godzinach 11.00 – 15.00 w krwiobusie w Bydgoszczy, dokładnie przy dworcu kolejowym Bydgoszcz Główna, wejście główne od strony ul. Zygmunta Augusta 7.

Warto wiedzieć:
W Polsce wykonuje się rocznie około 1,5 miliona przetoczeń składników krwi. Jej pobieraniem, oddzielaniem składników i wydawaniem zajmują się Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, których obecnie w Polsce znajduje się 21.
12 października 2006 roku zostało powołane przez Ministra Zdrowia Narodowe Centrum Krwi, które realizuje zadania dotyczące koordynowania działalności w zakresie organizacji pobierania krwi, oddzielania jej składników oraz zaopatrzenia w krew.