logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Plac Piastowski – remont za remontem
Cały czas rośnie atrakcyjność placu Piastowskiego. Po wyremontowaniu szeregu kamienic na południowej pierzei do prac przystępują kolejni inwestorzy. Część prac poprawiających estetykę zrealizowało miasto.


Remont rozpoczął się m.in. w kamienicy z numerem 1. To narożny budynek zlokalizowany przy wlocie ul. Sowińskiego. Kamienica pochodzi z 1900 roku. Liczy 3 kondygnacje. Jest skromnie zdobiona m.in. boniowanym parterem, gzymsami i obramieniami okien. Na wysokości 1. piętra znajduje się balkon. To kolejny remont w tej części miasta.
Wokół placu Piastowskiego właściciele budynków przeprowadzili wiele innych remontów. Doskonale prezentuje się ciąg kamienic przy ul. Śniadeckich z numerami  41, 43 i 45. Ostatnio zakończył się również remont kamienic przy wlocie ul. Śniadeckich i Warszawskiej. Wcześniej wyremontowano natomiast charakterystyczny budynek zwieńczony wieżą na rogu placu Piastowskiego i ul. Chrobrego oraz klasyczną, kamienicę z nr 4.  Część remontów to również efekt skutecznych działań nadzoru budowlanego. Inspektorzy w przypadku budynków w najgorszym stanie wydają decyzje nakazujące przeprowadzenie niezbędnych prac poprawiających estetykę.

W ubiegłym roku na koszt miasta wyremontowane zostały chodniki na pierzejach od strony zachodniej, północnej i wschodniej. W trakcie prac przebudowano też przejścia dla pieszych dostosowując je do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zachowano część historycznych nawierzchni w formie dużych kamiennych płyt oraz opasek z bruku. Chodniki wyremontowano też na ulicach dochodzących do placu, m.in. Matejki, Chrobrego, Warszawskiej i Wileńskiej. Wcześniej zadbano również o dosadzenie drzew. Miasto nabyło również niewielka działkę, gdzie dawniej działała stacja paliw. W związku z Tm przygotowywany jest remont części nawierzchni postojowych.

Warto dodać, że targowiskiem na placu Piastowskim od 2015 zarządza Stowarzyszenie Bydgoska Tradycja Bazarowa. W poprzednich latach podjęło one działania związane m.in. z rozbiórką części pawilonów i wygospodarowaniem miejsca na alejkę z ławkami. W ubiegłym roku rozebrano też stary szalet, a osobom robiącym zakupy udostępniono nowe toalety stworzone na terenie targowiska.