logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Otwarcie ul. Cieszkowskiego dla ruchu
W poniedziałek (11 grudnia) otwarta dla ruchu zostanie zrewitalizowana ulica Cieszkowskiego. Będą mogły z niej korzystać tylko pojazdy osobowe. Autobusy będą nadal jeździć tak jak podczas remontu.


Ulica Cieszkowskiego po rewitalizacji stała się jedną z wizytówek miasta. Z początkiem grudnia zakończyły  się roboty drogowe. Ze względu na technologie prac, konieczny był jeszcze dodatkowy czas, w którym po ulicy nie mogły poruszać się pojazdy. Został on wykorzystany też na wykonanie drobnych poprawek, oznakowania poziomego i odbiory. Ruch pojazdów zostanie przywrócony od poniedziałku. Autobusy linii 71 i 77 nadal będą korzystać z objazdu. Miasto jest przygotowane do budowy przedłużenia ul. Mazowieckiej. Inwestycja zostanie uruchomiana po sfinalizowaniu prac nad  nowym kampusem Akademi Muzycznej, który umożliwi też przeniesienie szkoły muzycznej wykorzystującej budynek przy ul. Gdańskiej 71 A (kolidujący z planowanym przedłużeniem ul. Mazowieckiej).

Na ul. Cieszkowskiego największe zmiany zaszły przy nawierzchniach. Materiały wykończeniowe nawiązują  do stylistyki z początku XX wieku. Na chodnikach ułożono  płyty kamienne otoczone opaskami z szarego granitu lub bazaltu. Z kolei na jezdni ułożono kostkę kamienną z granitu czerwonego.  Odrestaurowano  stylowe oświetlenie w formie bydgoskich pastorałów. Dodatkowo wyposażono je w kwietniki. Przy szerokich chodnikach ustawiono ławki, kosze i stojaki rowerowe. Ograniczona została  też liczba miejsc do parkowania. Zgodnie z postulatami mieszkańców powstało 25 stanowisk na południowym pasie jezdni. Taka organizacja ruchu pozwoliła wytyczyć szeroki, około 4-metrowy chodnik po północnej, nasłonecznionej stronie ulicy. Zróżnicowanie poziomu jezdni i chodnika chociaż jest innym rozwiązaniem w stosunku do oczekiwań mieszkańców pozwoliło lepiej zrekonstruować jej historyczny wygląd. Takie rozwiązanie za optymalne uznali też konserwator zabytków i plastyk miasta, którzy uzgadniali wszystkie detale projektu. Inwestycja kosztowała 2,5 mln zł.

Ulica Cieszkowskiego w liczbach:
•    Długość ulicy  – 250 m
•    Szerokość nowego chodnika – 4 m
•    Koszt rewitalizacji – 2,5 mln zł