logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Odcienie beżu zamiast szarości
Coraz większa liczba kamienic odzyskuje blask dzięki zaangażowaniu miasta i prywatnych właścicieli. Do grona budynków zdobiących Bydgoszcz dołączyła kamienica przy ul. Pomorskiej 12.


Kamienicę wzniesiono w 1900 roku. Pełni funkcje mieszkalną.  Budynek wzniesiono na planie prostokąta, liczy on 3 kondygnacje. Symetryczną elewację od strony ulicy zdobią między innymi  boniowany parter, ryzalit z wejściem, gzymsy, obramienia okien. Budynek po remoncie zyskał stonowany beżowy kolor. Dzięki remontowi ulica zyskała kolejny raz na estetyce. Wcześniej ze środków miasta wyremontowana została część chodników i ustawiono stylowe oświetlenie (latarnie w formie pastorałów). W ostatnich latach na tym odcinku ul., Pomorskiej odnowiona została też zabytkowa remiza  Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1.

Warto wiedzieć
Pomorska 12 to jeden z ponad 130 budynków w Bydgoszczy,  w stosunku do których  Powiatowy Inspektorat Nadzoru  Budowlanego nakazał przeprowadzenie prac remontowych m.in. ze względu na konieczność poprawy estetyki otoczenia. Warto podkreślić, że to tylko jeden z kilku instrumentów stosowanych na terenie miasta wspierających rewitalizację Śródmieścia. Bydgoszcz jest też w gronie miast przeznaczających największe kwoty na dofinansowanie remontów konserwatorskich. Co roku miliony złotych inwestowane są w przebudowę reprezentacyjnych ulic, placów i parków. Szereg interwencji podejmuje też plastyk miasta.