logo miasta - trzy kolorowe spichrze

O bezpieczeństwie na rowerze
Jak poruszać się po drogach publicznych, jak oznakowane są ścieżki rowerowe i czy można przejeżdżać po przejściu dla pieszych na rowerze – to tylko część pytań, na które odpowiedzi poznali uczestnicy rajdu rowerowego współorganizowanego przez bydgoską Straż Miejską.


W rajdzie wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół nr 21 z ul. Bałtyckiej oraz Szkoły Podstawowej nr 20 z ul. Grabowej. Młodzi rowerzyści mieli okazję zapoznać się z prawidłowymi zachowaniami uczestnika ruchu poruszającego się na rowerze, a także byli instruowani, jak bezpiecznie poruszać się po drogach publicznych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

Po dotarciu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek, uczniowie mieli okazję zdawać egzamin praktyczny na kartę rowerową. Karta to „pierwsze prawo jazdy”, które mogą uzyskać dzieci po ukończeniu 10. roku życia. Muszą wykazać się niezbędnymi umiejętnościami odpowiednio podczas zajęć szkolnych, zajęć prowadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub zajęć prowadzonych przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

W przygotowaniu się do egzaminu na kartę rowerową pomocne są miasteczka ruchu drogowego. W Bydgoszczy są obecnie trzy takie miejsca, oprócz miasteczka w Myślęcinku, zrealizowanego w 2014 r. ze środków unijnych i budżetu państwa, mamy jeszcze dwa zbudowane w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Pierwsze powstało w 2015 r. na Bartodziejach (ul. Swarzewska), drugie oddano do użytku w ub.r. na osiedlu Tatrzańskim (ul. Jarużyńska).

Warto wiedzieć:

Dzieci w wieku do 10 lat mogą kierować rowerem wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i w przepisach ruchu drogowego są traktowani jako piesi – nie muszą zatem posiadać żadnych uprawnień. Również bez uprawnień rowerem mogą poruszać się osoby, które ukończyły 18. rok życia.