logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Nowoczesne pracownie i warsztaty w bydgoskich szkołach zawodowych
Bydgoszcz pozyskała ponad 6,5 mln zł z funduszy unijnych na doposażenie pracowni w szkołach zawodowych. Nowoczesny sprzęt pojawi się m. in. w szkolnych laboratoriach chemicznych, pracowniach graficznych czy multimedialnych


6,5 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego zostanie przeznaczone na modernizację, wyposażenie warsztatów i pracowni praktycznego kształcenia w szkołach zawodowych w Bydgoszczy. W sumie modernizację czeka aż 30 takich pracowni. Nowy sprzęt pojawi się w Zespole Szkół Chemicznych – doposażonych i zmodernizowanych zostanie 11 pracowni w tym m. in. pracownia obróbki obrazu, ciemnia fotograficzna czy laboratorium chemiczne. Z kolei w  Zespole Szkół Handlowych na remont i nowy sprzęt liczyć może 7 pracowni. Projektem objęte zostały także  Zespół Szkół Mechanicznych nr 1(6 pracowni), Zespół Szkół Spożywczych (4 pracownie), a także Zespół Szkól nr 12 (2 pracownie).

Remonty i doposażenia szkół planowo mają odbyć się podczas tegorocznych wakacji.

Całkowita wartość projektu wynosi 7 713 672,56 zł, dofinansowanie: 6 553 564,94 zł (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Warto wiedzieć:
Miasto Bydgoszcz w tej perspektywie unijnej pozyskało już z Regionalnego Programu Operacyjnego następujące środki na projekty dla szkół zawodowych:
- Czas na staż - 788 tys. zł dofinansowania
- Doskonalenie zawodowe w praktyce (też stażowy, w partnerstwie z Bydgoskim Klastrem Przemysłowym.) – 371 tys. zł
- Zawodowy rozbieg (staże – BARR) – 541 tys. zł
- Remont i wyposażenie warsztatów i pracowni w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 specjalnej – 1 mln zł
 - EduAkcja w technikach (Bydgoszcz lider, partnerstwo z powiatami) – dla Bydgoszczy 2,8 mln zł (cały projekt 5 mln zł)
- Akcja-kwalifikacja (wszystkie bydgoskie szkoły zawodowe) – 4,4 mln zł