logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Nowe miejsce dla kłódek zakochanych – trwa konkurs na instalację artystyczną
Kłódki zakochanych, które z przyczyn technicznym zostały zdemontowane z kładki przy Operze Nova, zostaną przeniesione w inne miejsce w Centrum Bydgoszczy. Gdzie dokładnie stanie instalacja, na której się znajdą i w jakiej będzie formie, rozstrzygnie konkurs. Zgłoszenia można nadsyłać do 8 lutego.


Wieszanie w przestrzeni publicznej kłódki jako symbolu trwałości związku jest już tradycją rozpowszechnioną w całej Europie. Także w Bydgoszczy, mieszkańcy znaleźli miejsce na ich wieszanie – najwięcej kłódek zawisło na kładce Krzysztofa Klenczona przy Operze Nova. Kilkadziesiąt jest już także na kładce na Wyspie Młyńskiej. Ze względów technicznych, część kłódek została usunięta. Przedmioty zabezpieczono – są więc w nienaruszonym stanie. Teraz Miasto szuka dla nich nowego miejsca. 

I ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji instalacji artystycznej z wykorzystaniem Kłódek Zakochanych. Chodzi o to, aby stworzyć miejsce zarówno dla ściągniętych z kładki przy Operze kłódek, ale też i zachęcić bydgoszczan do wieszania nowych, właśnie w innej nowo wybranej lokalizacji. 

Nowe miejsca, w których miałaby znaleźć się instalacja zostały wyznaczone przez Radę ds. Estetyki Miasta. To bulwary w Starym Porcie, okolice Pałacu Lloyda, a także skwer przy bulwarach przy Moście Bernardyńskim.  

W projekcie należy uwzględnić fakt, że zdjęte kłódki są zamknięte; materiał, z którego zostanie wykonana instalacja oraz jej forma musi uwzględniać możliwość zamontowania ich na etapie realizacji projektu. Koncepcja instalacji artystycznej musi też umożliwiać wieszanie kolejnych kłódek przez mieszkańców i turystów. 

Instalacja powinna być obiektem atrakcyjnym wizualnie dla turystów oraz mieszkańców. Przy planowaniu jej wyglądu trzeba też uwzględnić uniwersalną spójność z charakterem otoczenia.

Pracę konkursową należy złożyć do Urzędu Miasta Bydgoszczy, Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą, ul. Jezuicka 1 I piętro, pok. 106A (osobiście, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej) zamkniętej koperty oznaczonej czytelnym napisem: „Zgłoszenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji instalacji artystycznej z wykorzystaniem „kłódek zakochanych”.

Termin składania prac konkursowych upływa w dniu 8 lutego 2019 r. godz. 10.00. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 15 marca. 

Konkurs jest otwarty – mogą wziąć w nim udział zarówno podmioty fizyczne, jak i prawne. 

Regulamin TUTAJ

Formularz zgłoszeniowy TUTAJ

Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich TUTAJ