logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Nauka i wypoczynek wśród zieleni – Ogród Botaniczny będzie jak nowy
To będzie nowe miejsce na mapie rekreacji i wypoczynku bydgoszczan – Ogród Botaniczny UKW ma zmienić się nie do poznania. W planach są m. in. nowe ścieżki edukacyjne i rozbudowa budynków na cele edukacyjne. Zadanie ujęliśmy w Gminnym Programie Rewitalizacji, co umożliwi pozyskanie unijnego dofinansowania na ten cel.


Głównym celem projektu jest szersze udostępnienie przestrzeni na rzecz lokalnej społeczności i przedsiębiorczości. Bo Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego służy nie tylko celom naukowo-dydaktycznym uczelni, ale jest także miejscem rekreacji i wypoczynku mieszkańców. Ponadto poszerzona ma zostać oferta edukacyjna związana z przyrodą dla uczniów. Warsztaty będą przygotowywane także pod kątem seniorów.

W ramach zadania Ogród Botaniczny ma zostać przebudowany – całość obiektu dostosowana zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W związku z tym, ścieżki edukacyjne zostaną poszerzone, wymieniona zostanie nawierzchnia p[placów i chodników. Rozbudowa czeka także budynek parterowy, który zostanie przeznaczony na cele dydaktyczne i kulturalne. Remont wraz z rozbudową przeprowadzony ma zostać także w budynku nad stawem – obiekt zostanie przeznaczony na cele dydaktyczne i społeczne. Dodatkowo powstanie pomost na stawie, który ma uatrakcyjnić bydgoski „Botanik”. Na terenie Ogrodu będzie też nowe oświetlenie wraz z monitoringiem.

Szacunkowy koszt inwestycji to 1.084.612 zł, z czego 625.268 zł przekaże miasto ze swojej puli środków unijnych na rewitalizację w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

Gminny Program rewitalizacji jest jednym z podstawowych narzędzi, które poprawi funkcjonowanie i estetykę dużej części Śródmieścia i Starego Fordonu. Na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z Programem możliwe będzie m. in. pozyskanie funduszy unijnych (Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego). Łączna kwota pozyskanego przez Bydgoszcz wsparcia to 57 mln zł.  Decyzją Prezydenta Rafała Bruskiego, z tej kwoty aż 10 mln zł zostało udostępnionych innym pozamiejskim podmiotom. Jesienią 2017 roku przeprowadzony został ich nabór. Z Gminnego Programu Rewitalizacji zamierzają skorzystać przede wszystkim uczelnie, wspólnoty mieszkaniowe,  spółdzielnie, inwestorzy prywatni oraz stowarzyszenia. Łącznie zgłoszone zostały 44 projekty inwestycyjne. Na listę podstawową zakwalifikowano 21 przedsięwzięć o wartości około 40 mln zł. Kolejne 13 projektów trafiło na listę rezerwową.

Więcej o Gminnym Programie Rewitalizacji TUTAJ.