logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja wysoko w rankingu
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja znalazły się w gronie najlepszych przedsiębiorstw wodociągowych w kraju. W Ogólnopolskim Rankingu Dziennika Gazety Prawnej zajęły czwarte miejsce.


W kolejnej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji ogłoszonym przez Dziennik Gazetę Prawną - tym razem na rok 2018 - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. zajęły czwarte miejsce.

W rankingu pod ocenę były brane takie kategorie jak inwestycje, innowacyjność i społeczna odpowiedzialność biznesu. Analizie poddane zostały kwestie techniczne jak i finansowe. Pod uwagę brane były również dane miękkie czyli współudział w życiu lokalnych społeczności, integracja z nimi, prowadzona polityka jakości czy udział przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Czwarte miejsce, to powód do zadowolenia. Mogę tylko żałować, że nasze inwestycje niezbędne do uporządkowania gospodarki wod-kan warte ponad miliard złotych, zakończyliśmy szybciej niż inni … Wówczas takie realizacje, jak np. sztuczna filtracja na ujęciu wody „Czyżkówko” czy bagrowanie rzeki Brdy i Kanału Bydgoskiego, byłyby dodatkowym atutem. Wsparłyby one nasz projekt z ubiegłego roku, dotyczący budowy i przebudowy oraz dostosowania kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych – jedyny projekt, ze wsparciem UE w Polsce, rozwiązujący problem zagospodarowania wód odpadowych w skali całego miasta. Poza osiągnięciami technicznymi najbardziej cieszy fakt, że jako spółka miejska spełniamy oczekiwania mieszkańców, którzy szukają w nas wsparcia w wielu społecznych inicjatywach i życiowych problemach – wyjaśnia Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy, Stanisław Drzewiecki.

W ocenie bydgoskich wodociągów duży udział miał pionierski, innowacyjny projekt „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy” na który miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości blisko 130 mln złotych. W ramach zadania zostaną wybudowane nowe kanały deszczowe. Gruntowna renowacja, przebudowa i oczyszczenie zostanie przeprowadzona na ponad 90 km istniejących kanałów. Inwestycja obejmuje także m. in. budowę zbiorników retencyjnych, oczyszczalni ścieków deszczowych i budowę urządzeń umożliwiających oczyszczenie i zagospodarowanie wody deszczowej na terenach zielonych. Dzięki tej inwestycji znikną problemy z związane z zalewaniem ulic. Wartość całego projektu to 216,55 mln złotych.