logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków w Bydgoszczy
Dotacje konserwatorskie, ochrona cennych obiektów, remonty zabytkowych kamienic i dbałość o ład przestrzenny – w Bydgoszczy 19 kwietnia odbyła się uroczysta gala Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Nasze miasto miało się czym pochwalić.


Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytów, które w tym roku odbyły się w Bydgoszczy (19-20 kwietnia) były świetną okazją, żeby pochwalić się działaniami, które podejmujemy na rzecz ochrony najcenniejszych obiektów. Prezydent Rafał Bruski zaprosił Panią Magdalenę Gawin, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków na zwiedzanie kompleksu Młynów Rothera i zrewitalizowanej Wyspy Młyńskiej.

Podczas uroczystości w Operze Nova, przedstawiona została także prezentacja związaną z bydgoskimi dokonaniami związanymi z ochroną zabytków, a także kształtowaniem estetycznej przestrzeni naszego miasta.

Odbyła się także premiera filmu „Krajobraz mojego miasta”, przygotowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Film stanowi część kompleksowego projektu, który zachęca do zmian w krajobrazie polskich miast. Podczas gali wręczono także statuetki laureatom konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków, a także medale Gloria Artis, dla tych, którzy w szczególny sposób dbają o zabytki.

Miasto Bydgoszcz od lat wspiera remonty zabytków - w tym roku wsparcie miasta otrzyma 20 obiektów. Szacowany koszt robót budowlanych w tych budynkach to około 4,3 mln złotych. Uzupełnią one rozbudowę i rewitalizację zabytkowych miejskich gmachów.

W Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny miejska dotacja trafi na remont więźby dachowej i budowę  instalacji odgromowej i przeciwpożarowej. Prace budowlano-konserwatorskie obejmą także Bydgoską Katedrę - zaplanowano tam renowację zabytkowej krypty. XV-wieczny kościół ma znaczącą wartość historyczną, ponieważ stanowi niepowtarzalną pamiątkę po średniowiecznej zabudowie miasta. W jego wnętrzach znajdują się cenione obrazy maryjne m.in. Madonna z Różą, zabytkowe sprzęty liturgiczne, liczne ołtarze, tablice pamiątkowe. Parafia szacuje koszt prac przy dachu i w krypcie na blisko 860 tysięcy złotych.

- Dotacje konserwatorskie to jeden ze sprawdzonych  instrumentów, który od lat pomaga nam w rewitalizacji Starego Miasta i Śródmieścia – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. - Od lat staramy się preferować te remonty, których efektem są odnowione elewacje. Budzą one później zainteresowanie bydgoszczan oraz turystów. Warto podkreślić, że w tegorocznym budżecie miasta poza pulą 1,45 mln złotych na dotacje konserwatorskie, zarezerwowaliśmy też blisko 15 mln zł na przywracanie świetności zabytkowym  gmachom Muzeum Okręgowego, Spichrza Zbożowego  w kompleksie Młyna Rothera oraz  budynkom Teatru Kameralnego.

Dotacja pozwali także kontynuować prace w obiekcie przy ul. Fordońskiej 156. Budynek będący obecnie własnością spółki Les Higiena pełnił kiedyś funkcję hali produkcyjnej bydgoskiej stoczni. W tym roku inwestor zamierza przeprowadzić remont elewacji i dachu budynku biurowego oraz remont elewacji hali i budynku administracyjnego. Duży remont konserwatorski prowadzony jest też przy ul. Wrocławskiej 7. Budynek ma odzyskać swoją pierwotna funkcje i pełnić rolę komercyjnego teatru. Dotacja pozwoli między innymi na remont dachu oraz konserwację stolarki okiennej. Inwestor oszacował ten etap robót na ponad 383 tysiące złotych.

Miejska dotacja pozwala też kontynuować prace w budynku przy ul. Toruńskiej 406 w Łęgnowie podkreślającym związki miasta z osadnictwem menonitów. Wyremontowany zostanie szczyt obiektu gospodarczego. Wiele  prac zaplanowano przy remoncie elewacji i dachów kamienic wpisanych do rejestru zabytków. Frontową elewację zamierza wyremontować też wspólnota mieszkaniowa z ul. Cieszkowskiego 6. Z kolei na Cieszkowskiego 17 prace będą prowadzone przy dachu. Oba zadania kapitalnie wpiszą się w planowaną rewitalizację ulicy, która rozpocznie się jeszcze w tym roku. Duży remont elewacji przy wsparciu miejskiej dotacji planowany jest też przy ul. Krasińskiego 2. W ubiegłym roku w obrębie ważnego skrzyżowania z ul. Gdańską dzięki wsparciu miasta pieczołowicie odnowiona został kamienica przy Gdańskiej 30 z charakterystycznym fotograficznym atelier na szczycie budynku. Prac konserwatorskich  można spodziewać się w tym roku także w następujących lokalizacjach: przy św. Trójcy 30 (dach), Chrobrego 8 (elewacja frontowa), Gdańskiej 42 (elewacja, stolarka), Królowej Jadwigi 10 (elewacja frontowa, stolarka, dach), Gdańska 88-90 (drenaż), Królowej Jadwigi 4 (hydroizolacja), Jagiellońskiej 62 (drewniane drzwi), Gdańskiej 75 (drewniana brama).

W kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła na pl. Wolności kontynuowane będą  prace konserwatorskie przy głównym ołtarzu. Natomiast w kościele pw. Jana Apostoła i Ewangelisty wyremontowana i poddana konserwacji zostanie ceglana wieża. Zadanie wpisuje się w szereg innych inicjatyw uruchomionych w celu rewitalizacji Starego Fordonu. W kościele parafii ewangelicko-augsburskiej na pl. Zbawiciela przygotowany zostanie projekt i kosztorys rekonstrukcji wieży. Ponadto w kościele Miłosierdzia Bożego na ul. Nakielskiej konserwacji poddane zostaną polichromie stropu. Lista obiektów wytypowanych do uzyskania wsparcia została opracowana przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Oceniana była między innymi wartość historyczna budynków oraz ich położenie.

W ostatnich latach w celu rewitalizacji Starego Miasta stosowany jest cały pakiet działań. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy na estetyczne witryny, przebudowa ulic wokół Starego Miasta, restylizacja mostów na Starówce. Powołana została też Społeczna Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty. W tym roku planowane jest też rozpoczęcie prac przy rewitalizacji kolejnych ulic na Starym Mieście oraz ulicy Cieszkowskiego.

Organizatorem Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków był Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Miasto Bydgoszcz.