logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Miasto ogłosiło ponownie przetarg na nowe PSZOK-i
Jak już wcześniej informowaliśmy, w Bydgoszczy powstaną trzy miejskie Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Ogłoszony został ponowny przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie trzech odrębnych PSZOK-ów.


Będą zlokalizowane przy ul. Inwalidów, ul. Jasinieckiej i ul. Ołowianej. Przewidywany w zamówieniu termin realizacji prac budowlanych to 30.10.2018 r. Oferty przyjmowane będą do dnia 21.08.2018 roku. Szczegóły przetargu znajdują się TUTAJ.

Do wybudowanych PSZOK-ów mieszkańcy będą mogli dostarczać w sposób posegregowany, powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych określone odpady komunalne, takie jak: meble, sprzęt elektroniczny i AGD, baterie, odpady poremontowe, odpady zielone, przeterminowane leki itd.

Nowością dla mieszkańców będzie możliwość dostarczenia do nowych PSZOK-ów popiołów z palenisk domowych oraz odzieży i tekstyliów.

W ramach projektu, na terenie PSZOK-ów powstaną też ścieżki edukacyjne, a przy punkcie na ul. Inwalidów – specjalna salka do zajęć dla dzieci i młodzieży. W budynkach będzie też miejsce na przygotowanie starego sprzętu do ponownego użycia – zepsute przedmioty dostarczone przez mieszkańców Bydgoszczy, po naprawie, będą mogły zostać ponownie wykorzystane.

Wszystkie obiekty będą ponadto wyposażone w instalacje fotowoltaiczne, które pozwolą pozyskiwać energię elektryczną na potrzeby funkcjonowania nowych punktów.Zachęcamy potencjalnych wykonawców do składania ofert w ramach ww. przetargu.