logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Metropolia Bydgoszcz już oficjalnie
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2016 roku Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

W skład Metropolii Bydgoszcz wchodzi 19 miast i gmin oraz dwa powiaty.

Przypomnijmy:
W związku z brakiem rozporządzeń wykonawczych do Ustawy o związkach metropolitalnych, a tym samym brakiem możliwości powołania takiego związku w naszym regionie, prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski zaproponował sąsiadującym z miastem jednostkom samorządu terytorialnego współpracę na rzecz wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego, zacieśniania relacji oraz promocji regionu w formule stowarzyszenia samorządów. Wzorując się na modelu współpracy, jaki od kilku lat z sukcesami sprawdza się w Poznaniu czy Gdańsku, podjęto działania na rzecz utworzenia takiego stowarzyszenia.

15 września 2016 r. odbyło się Zebranie Założycielskie, na którym przedstawiciele19 miast i gmin oraz dwóch powiatów podjęli uchwały o powołaniu Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, wyborze władz oraz przyjęciu statutu. Wcześniej rady powyższych samorządów wyraziły aprobatę dla tej inicjatywy przyjmując stosowne uchwały.

Członkami Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz zostały następujące jednostki samorządu terytorialnego: miasto Bydgoszcz, powiat bydgoski i powiat nakielski oraz gminy Barcin, Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Kcynia, Koronowo, Łabiszyn, Mrocza, Nakło nad Notecią, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Pruszcz, Sadki, Sicienko, Solec Kujawski, Szubin, Rojewo i Żnin.

W skład Zarządu stowarzyszenia weszli:
Rafał Bruski – prezydent Bydgoszczy – Prezes Zarządu
Wojciech Porzych – starosta powiatu bydgoskiego – Wiceprezes Zarządu
Tomasz Miłowski – starosta powiatu nakielskiego - Wiceprezes Zarządu
Robert Luchowski – burmistrz gminy Żnin - Wiceprezes Zarządu
Wojciech Sypniewski – wójt gminy Osielsko – Członek Zarządu
Rafał Żurowski – wójt gminy Rojewo - Członek Zarządu
Teresa Substyk – burmistrz gminy Solec Kujawski - Członek Zarządu

Członkami Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia zostali:
Stanisław Gliszczyński – burmistrz gminy Koronowo
Dariusz Wądołowski – wójt gminy Pruszcz
Marek Szaruga – burmistrz gminy Kcynia

Końcowym etapem kilkumiesięcznego procesu tworzenia stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz była rejestracja organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W najbliższym czasie utworzone zostanie biuro stowarzyszenia, które będzie odpowiedzialne za koordynację statutowych zadań.