logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Małe granty na projekty dla seniorów
Są pieniądze na realizację projektów związanych z aktywizacją osób starszych. O dotację można się ubiegać w ramach tzw. małych grantów.Organizacje pozarządowe mogą ponownie aplikować o środki finansowe na realizację projektów skierowanych do osób w wieku emerytalnym w trybie tzw. małych grantów, tj. na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dofinansowanie dotyczy zadań publicznych realizowanych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Priorytetowo będą traktowane zadania publiczne zawierające elementy promocji miejskich programów skierowanych do Seniorów: Bydgoskiej Koperty Życia oraz Bydgoskiej Karty Seniora 60+.

Na realizację tzw. małych grantów w zakresie zadań skierowanych do osób w wieku emerytalnym w roku 2018 przewidziano łącznie kwotę 25 000,00 zł

Na jeden projekt w ramach tzw. małego grantu można otrzymać nawet do 10 tys. zł.