logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Koniec szkoły – niech żyją wakacje!
Niemal 36 tys. bydgoskich uczniów rozpoczęło dziś letnie wakacje – w mury szkolne powrócą 1 września. Miejskie zakończenie roku szkolnego odbyło się w Szkole Podstawowej nr 41 przy ul. Traugutta. W lipcu i sierpniu w placówkach oświatowych trwać będą remonty.


W szkołach prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz tegoroczne wakacje rozpoczęło 35 tys. 965 uczniów, w tym w szkołach podstawowych – 19 797, gimnazjach i oddziałach gimnazjalnych – 5 162,szkołach zawodowych (w tym technikach) – 6 195 i w liceach ogólnokształcących – 4 811.
Liczba tegorocznych absolwentów wynosi ok. 5 300 (łącznie wszystkie typy szkół).

Remonty w szkołach

Wakacje to też dobry czas na remonty i inne Inwestycje w bydgoskich placówkach oświatowych. Czekają nas m. in. remonty inwestycyjne w zakresie dostosowania obiektów do wymogów przeciwpożarowych., wymiana okien, instalacji elektrycznych, a także remonty korytarzy, sal dydaktycznych, toalet, kuchni, szatni, wymiany poszycia dachowego, modernizacji sal gimnastycznych.

W bieżącym roku  zaplanowano na powyższy cel kwotę 5 mln 485 tys. 675 zł.

Największy zakres prac remontowych i inwestycyjnych będzie realizowany między innymi w:
- Zespole Szkół Handlowych: wykonanie instalacji elektrycznej oraz wykonanie podłogi na parterze,
- Szkole Podstawowej nr 56 zaadoptowanie dwóch pomieszczeń na bibliotekę szkolną, wykonanie prac malarskich na klatce schodowej wraz z wymianą poręczy, modernizację kuchni, naprawę poszycia dachowego, remont przedsionka wraz z wymianą drzwi zewnętrznych na boisko szkolne,
- Zespole Szkół nr 29: modernizacja nawierzchni placu apelowego oraz sali gimnastycznej,
- Bursie nr 1: wymiana drzwi wewnętrznych na I i II piętrze budynku remont holu na parterze, wymiana balustrady na klatce schodowej,
- Pałacu Młodzieży: modernizacja sali widowiskowej,
- Przedszkolu nr 12: wymiana poszycia dachu i obróbkę blacharską.

Dodatkowo, realizowane będą duże zadania, w tym
- Budowa placów zabaw przy 3 szkołach podstawowych przekształconych z gimnazjów tj. Szkoła Podstawowa nr 17, 30 i 44
- Przebudowa dachu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy MDK 2
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej 43
- Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej 17 
- Budowa siłowni zewnętrznej przy SOSW nr 3 

Warto zaznaczyć, że nowy rok szkolny w 19 placówkach rozpocznie się w budynkach, które przeszły termomodernizację.

Co po wakacjach?

W nowym roku szkolnym czeka nas w bydgoskiej oświacie sporo zmian. Najwięcej z nich  dotyczy szkolnictwa zawodowego. Uruchomione zostaną nowe kierunki kształcenia: technik lotniskowych służb operacyjnych  w Technikum Handlowym (ZS Handlowych),technik realizacji nagrań i nagłośnień  w Technikum Handlowym (ZS Handlowych),technik robót wykończeniowych w budownictwie w Technikum Budowlanym (ZS Budowlanych).
 
 Bydgoskie szkoły zawodowe będą miały też nowe pracownie kształcenia zawodowego – powstanie ich aż 28. Na modernizację i wyposażenie warsztatów dla uczniów Bydgoszcz pozyskała ponad 8 mln zł z Unii Europejskiej. Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rozbudowę, modernizację oraz wyposażenie pracowni i warsztatów. Konkurs był przeprowadzony w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Jest to drugi etap tego projektu. Pierwszy dotyczył pięciu szkół na kwotę ponad 6 mln zł.

W sumie w ciągu ostatnich kilku lat na rozbudowę, modernizację oraz wyposażenie placówek oświatowych szkolnictwa zawodowego udało się nam pozyskać ponad 53 mln zł dofinansowania zewnętrznego.
Dzięki tym pieniądzom m.in. Zespół Szkół Elektronicznych planuje stworzenie sali przygotowującej do zawodu technika teleinformatyka, Zespół Szkół Drzewnych wybuduje lakiernię, a w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 powstaną cztery pracownie: mechaniczna, awioniczna, automatyki i mechatroniczna.

Zespół Szkół Budowlanych wzbogaci się o sale dydaktyczne, doposażone zostaną także te, w których uczniowie kształceni są w zawodach: technik budownictwa, technik geodeta, technik drogownictwa oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Zespół Szkół Gastronomicznych znajduje się w centrum miasta, w budynku, który powstał na początku XIX w. Dzięki dofinansowaniu szkołę czeka przebudowa warsztatów szkolnych znajdujących się na parterze i w piwnicy. Projekt obejmuje także prace budowlane i wyposażenie w nowoczesne linie technologiczne, które będą odpowiadać standardom w placówkach gastronomicznych. Prace mają potrwać do końca sierpnia 2019 r.

W pierwszym etapie projektu w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 zostały dofinansowane m.in. pracownie Technikum Mechanicznego. Pojawiły się w nich przede wszystkim obrabiarki sterowane komputerowo CNC, które zakupione zostały zgodnie z potrzebami pracodawców. W drugim etapie zostanie dofinansowana pracownia odnawialnych źródeł energii.

"Aktywna tablica"

Prowadzony będzie także 5.Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.
Tablice interaktywne, projektory, głośniki, interaktywne monitory dotykowe – takie pomoce dydaktyczne zakupią szkoły podstawowe w ramach Rządowego programu na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Szkoły podstawowe wyposażone w określone pomoce dydaktyczne, nie tylko będą realizować założenia nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego z wykorzystaniem TIK, rozpoczną również proces zmian dotyczący tworzenia i wprowadzenia do praktycznego działania innowacji pedagogicznych wypracowanych przez szkołę podczas realizacji Programu.

W drugim etapie wdrażania Programu w nowym roku szkolnym dotację otrzyma 20 bydgoskich szkół podstawowych. Kwota wsparcia finansowego z programu „Aktywna tablica” 277.200 zł. Całkowity koszt zakupu pomocy dydaktycznych 346.500 zł.