logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Konferencja Forget Heritage w Bydgoszczy
Przywracanie do użytku budynków o wartości historycznej, a także dbanie o dziedzictwo kulturowe – to wiodące tematy konferencji Forget Heritage, która odbędzie się w Bydgoszczy we wtorek 12 września.


Międzynarodowa konferencja  „Forget Heritage – innowacyjne prawodawstwo, strategie i narzędzia ICT” ma na celu promocję współpracy miast Europy Środkowej w ramach m. in. modeli zarządzania publiczno-prywatnego, które zostaną wykorzystane w przywracaniu społeczności do użytkowania budynków o wartości historycznej i udostępnianie ich na przedsięwzięcia sektora kulturowego i kreatywnego.

W konferencji wezmą udział partnerzy projektu z Polski (oprócz Bydgoszczy, będą także przedstawiciele z Warszawy), Włoch, Chorwacji, Czech, Niemiec, Słowenii, Węgier oraz przedstawiciele polskich jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, uczelni, przedsiębiorstw oraz organizacji  związanych z sektorem kreatywnym i kulturowym.

Podczas konferencji zostaną publicznie przedstawione pierwsze dokumenty i narzędzia wypracowane w ramach projektu. Uczestnicy wyruszą na wizytę studyjną do miejsc stanowiących historię Bydgoszczy, które już są wykorzystane  lub nadal  czekają na swoje drugie życie: do Exploseum, Bydgoskiego Centrum Sztuki i Kina Pomorzanin.

Projekt Forget Heritage jest współfinansowany z programu Interreg Europa Środkowa. Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu Forget Heritage (Innowacyjne, zrównoważone i replikowane modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego

Konferencja Forget Heritage odbędzie się 12 września w Hotelu Holiday INN przy ul. Grodzkiej. Początek o godz. 9.00. Więcej informacji na stronach:

http://www.bydgoszcz.pl/rozwoj/projekty-miedzynarodowe/forget-heritage/

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/Forget-heritage.html