logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Komunikat w sprawie konkursu na dyrektora Teatru Polskiego w Bydgoszczy
17 marca 2017 r. odbyło się drugie posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy

Komisja obradowała w składzie:

- przedstawiciele Miasta Bydgoszczy:
Iwona Waszkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta - Przewodniczący Komisji;
Maciej Figas - dyrektor Opery Nova w Bydgoszczy;
Magdalena Zdończyk - dyrektor  Biura Kultury Bydgoskiej Urzędu Miasta 
Bydgoszczy.

- przedstawiciele Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
Bernadeta Sondej - Doradca Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego;
Ewa Dałkowska - aktorka Teatru Nowego w Warszawie.

- przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy:
Artur Szczęsny -  Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza;
Roman Pietrzak - przewodniczący  Związku Zawodowego Pracowników Sceny
Teatru Polskiego w Bydgoszczy.

- przedstawiciele stowarzyszeń zawodowych i twórczych:
Piotr Bogusław Jędrzejczak - Wiceprezes Zarządu Głównego ZASP – Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji;
Dariusz Miłkowski - dyrektor Teatru Rozrywki w Chorzowie, Stowarzyszenie Dyrektorów Teatru.

W posiedzeniu wziął również udział Pan Michał Gąsiorowski w charakterze eksperta z głosem doradczym – desygnowany przez organizację związkową działającą w Teatrze Polskim im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy – bez prawa głosu.

Celem drugiego posiedzenia Komisji Konkursowej było przeprowadzenie rozmów z kandydatami na dyrektora Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu.

Podczas prac komisja oceniała kandydatów według następujących i przyjętych jednogłośnie przez wszystkich członków komisji kryteriów:
- kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej (25 proc. całościowej oceny)
- koncepcja programowo - organizacyjna (50 proc. całościowej oceny)
- rozmowa kwalifikacyjna (25 proc. całościowej oceny).

Po uzyskaniu zgody wszystkich kandydatów, którzy startowali w konkursie na dyrektora Teatru Polskiego w Bydgoszczy (co wynika z przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r.)  i po przekazaniu protokołu posiedzenia komisji prezydentowi miasta, zostaną opublikowane wszystkie koncepcje programowe przedstawione przez poszczególnych kandydatów oraz protokół z posiedzenia Komisji.