logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Komunikat dotyczący kontroli CBA
Informujemy, że Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło kontrolę w Urzędzie Miasta Bydgoszczy dotyczącą inwestycji realizowanych przez miasto w latach 2013 - 2018r.


Od 2015r. w Urzędzie Miasta Bydgoszczy prowadzonych było 56 kontroli przez Prokuraturę, Centralne Biuro Antykorupcyjne czy Najwyższą Izbę Kontroli. Jesteśmy przekonani, że aktualna kontrola, mimo trwającego okresu wyborczego, zakończy się podobnie jak poprzednie pozytywnym wynikiem dla miasta. Kontrola rozpoczęła się w dniu 21 sierpnia 2018r. i potrwa do 21 listopada 2018r.

Przedstawiciele CBA w ramach kontroli poprosili o wgląd w dokumenty, które zostały, zgodnie z prośbą, udostępnione przez przedstawicieli miasta.