logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Kolejne ulice przygotowywane do przebudowy
Pomysł budowy ul. Ciernikowej na Osowej Górze i ul. Ruczaj na Glinkach w oparciu o program inicjatywy lokalnej 25/75 został pozytywnie zaopiniowany przez komisję oceniającą wnioski. Otwiera to drogę do przygotowania obu inwestycji do realizacji.


Program inicjatyw lokalnych polega na współdziałaniu mieszkańców oraz miasta. Stowarzyszenia bydgoszczan, którym uda się zebrać część środków na realizację inwestycji na poziomie 25 procent, mogą liczyć na realizację inwestycji w bieżącym roku budżetowym. W ten sposób osiedlowe ulice, o niewielkim znaczeniu dla komunikacji mogą szybciej zyskać  nowe nawierzchnie lub zostać wyposażone w dodatkową infrastrukturę np. chodniki i miejsca postojowe.
Przebudowa ul Ruczaj poprawi dojazd do około 10 posesji. Wstępnie zakłada się budowę 120-metrowej ulicy z chodnikiem. Z drogi  korzystają tez piesi poruszający się pomiędzy ulicami Dąbrowa oraz Rozłogi. Ulica Ciernikowa na Osowej Górze ma zamienić się natomiast w pieszojezdnie. Dodatkowo wykone zostanie oświetlenie. Długość tej ślepej ulicy wynosi 115 m.  Ostateczne rozwiązania będą przesądzane na etapie tworzenia dokumentacji projektowej.

Środki na program „Inicjatyw lokalnych” są  w pierwszej kolejności kierowane na projekty związane z infrastrukturą drogową. Warto podkreślić, że do tej pory zrealizowano wszystkie zadania zgłoszone przez mieszkańców, które spełniały wymogi formalne. Dzięki programowi przebudowanych zostało już ponad 30 ulic. Wartość wszystkich zadań to 10 mln zł.

Zadzwoń, napisz lub przyjdź!

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z programu zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. inicjatyw lokalnych:

  •  tel. 52 58 58 721 lub 52 58 58 329
  • mail:inicjatywylokalne@um.bydgoszcz.pl
  • adres: ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, II piętro, pok. 201