logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Kolejna elewacja ozdobi ulicę Śniadeckich
Elegancki budynek wieńczący róg ulic Śniadeckich i Sienkiewicza odzyskuje dawny blask. Rozpoczął się remont elewacji. W północnej części Śródmieścia remontowanych jest coraz więcej budynków.


Narożnikowy budynek liczy 3-kondygnacje. Został wzniesiony pod koniec XIX wieku na planie zbliżonym do prostokąta. Pełni funkcję mieszkalną. Na parterze zlokalizowano lokal usługowy. Kamienica jest bogato zdobiona i posiada ciekawą formę architektoniczną. We frontowej narożnej części nad wejściem do lokalu dominuje wykusz. Wokół okien zastosowano zróżnicowane  pilastry, nadokienniki i inne detale. W części od strony ul. Śniadeckich na drugiej i trzeciej kondygnacji umieszczono balkony z kutymi balustradami. Na parterze osadzono masywny portal. Obecnie rozpoczął się remont elewacji frontowej.

Ulica Śniadeckich liczy długość około 850 metrów. Wytyczono ja w połowie XIX wieku. Stała się główna osią powstającej wówczas nowej dzielnicy ulokowanej pomiędzy ul. Gdańską i dworcem kolejowym. Do ulicy przylega wytyczony wówczas pl. Piastowski, pełniący do dziś targową funkcję. Ulica i plac w ostatnich latach coraz bardziej zyskują na estetyce nie tylko dzięki remontom kamienic. Ułożono również nową nawierzchnię jezdni, przebudowano część chodników i sukcesywnie porządkowany jest teren targowiska.

Warto wiedzieć

Z myślą o poprawie estetyki w Bydgoszczy wdrażanych jest szereg instrumentów wspierających rewitalizację Śródmieścia. Skuteczne okazały się m.in. nakazy przeprowadzenia prac remontowych w obiektach oszpecających otoczenie. Bydgoszcz jest też w gronie miast przeznaczających największe kwoty na dofinansowanie remontów konserwatorskich. Co roku miliony złotych inwestowane są w przebudowę reprezentacyjnych ulic, placów i parków. Szereg interwencji podejmuje też plastyk miasta. W tegorocznym budżecie na rewitalizację obiektów zabytkowych, które są własnością miasta zarezerwowano ponad 60 mln zł.