logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Kamery w Śródmieściu i na Szwederowie
Wraz z rewitalizacja ul. Ślusarskiej uruchomiono na niej monitoring. Jesienią kamery pojawią się także na skwerze T. Nowakowskiego na Szwederowie.


Ulica Ślusarska dzięki przebudowie nawierzchni i odnowieniu tynku na murze przyległym do jezdni zyskała na estetyce. Ulice objęto też  monitoringiem. W dwóch punktach zainstalowano po dwie kamery.  Dzięki nim piesi czuja się bezpieczniej.  Rewitalizacja uliczki wraz z monitoringiem kosztowała 411 tysięcy zł. To zadanie udało się zrealizować dzięki Bydgoskiemu Budżetowi Obywatelskiemu. Warto dodać, że bezpośrednio z budżetu miasta finansowane są remonty chodników na sąsiednich ulicach oraz pl. Piastowskim.Pod okiem kamer znajdzie się również  skwer T. Nowakowskiego na Szwederowie. Rozbudowa monitoringu zakłada montaż 3 kamer. Konieczne jest też ułożenie około 130 metrów przewodów. Punkty monitoringu zostaną zainstalowane na słupach. Pozwolą one lepiej zadbać o rewitalizowany skwer. Inwestycja kosztować będzie blisko 70 tysięcy. Zakończenie pac planowane jest na koniec października.

Wcześniej w sąsiedztwie skweru kamera została zainstalowana u zbiegu ulic Podgórnej, Orlej i Ugory. W poprzednich latach w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski powstał też kompleksowy projekt rewitalizacji skweru, odrestaurowano rzeźbę autorstwa Teodora Gajewskiego przedstawiająca dzieci bawiące się z rybą. Wybudowano też nowy mur oporowy wokół fontanny, a następnie uruchomiono wodotrysk. Z kolei w oparciu o program inicjatyw lokalnych „25/75” powstała nowa  alejka łączące ulice Skorupki i Orlą przy budynku Łaźnia Miejskiej -  Centrum Zdrowia, Rozwoju i Kultury.