logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Jak pomóc poszkodowanym?
Trwa liczenie strat po froncie burzowym, jaki przeszedł nad Polską w nocy z 11 na 12 sierpnia. Żywioł dotknął wiele miejscowości w naszym województwie. Pomoc finansową zadeklarowało również miasto Bydgoszcz. Przekazujemy sprawdzone informacje, w jaki sposób może poszkodowanych wesprzeć każdy w mieszkańców.


Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski zadeklarował wsparcie finansowe dla gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, które ucierpiały w wyniku nawałnicy, o czym pisaliśmy już wcześniej TUTAJ.

Z całego regionu oraz z terenu Pomorskiego, bo te dwa województwa najbardziej ucierpiały podczas nawałnicy, płyną apele o pomoc. Wszystkie prośby z numerami knot, przekazywane nam przez wiarygodne instytucje (choćby Polski Czerwony Krzyż) oraz bezpośrednio przez dotknięte gminy, będziemy na bieżąco dopisywać do poniższej listy. Informacja będzie przez cały czas dostępna na dole naszego serwisu po wejściu na baner „POMOC POSZKODOWANYM”

Zachęcamy bydgoszczan do wsparcia naszych sąsiadów, którzy często stracili nie tylko dach nad głową, ale i tegoroczne plony, bo kataklizm w dużej mierze nawiedził tereny rolnicze.

• GMINA KĘSOWO (powiat tucholski)

Zniszczenia dotknęły infrastrukturę komunalną a także prywatne nieruchomości. Do zimy na terenie gminy trzeba odbudować około 100 budynków mieszkalnych i 350 gospodarczych.

Pomoc można wpłacać na subkonto przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kęsowie:
nr rachunku 75 8174 0004 0000 0358 2000 0018
z dopiskiem „Pomoc dla poszkodowanych w nawałnicy – gmina Kęsowo”

• GMINA KORONOWO (powiat bydgoski)

Wpłat można dokonywać na konto:

nr rachunku 51 8144 0005 2001 0000 0521 0030
z dopiskiem „HURAGAN”

• KUJAWSKO-POMORSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

Wpłat można dokonywać na konto PCK z dopiskiem BURZA oraz miejscowość, dla której ma być przekazana darowizna. Zebrane środki przeznaczone zostaną na pomoc w odbudowie zniszczonych domostw.
nr rachunku 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060

• GMINA TUCHOLA

Gmina uruchomiła konto na rzecz poszkodowanych w nawałnicy.
nr rachunku 71 8174 0004 0000 2163 2000 0258

• POWIAT TUCHOLSKI

Powiat tucholski powołał Komitet Społeczny „Solidarni z Poszkodowanymi”, który przyjmuje darowizny rzeczowe, przeprowadza zbiórki do puszek oraz uruchomił konto bankowe, na które można wpłacać środki finansowe.

nr rachunku 20 1560 0013 2340 9874 1000 0042
z dopiskiem „Dla  Poszkodowanych w Powiecie Tucholskim”

• ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH

O pomoc starostów i prezydentów miast na prawach powiatu poprosił również Zarząd ZPP
nr rachunku 96 1020 2892 0000 5102 0625 2268

• GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

Żywioł dotknął obszar ok. 1/3 gminy. Szacuje się, że straty w budynkach mieszkalnych dotknęły ponad 200 rodzin. Zniszczeniu i uszkodzeniu uległo ponadto ponad 320 budynków gospodarczych i inwentarskich. Specjalny rachunek bankowy, na który można przekazywać środki pieniężne, uruchomiła gmina:

nr rachunku 75 2030 0045 1110 0000 0286 4620
z dopiskiem „Likwidacja skutków nawałnicy”

• GMINA BRUSY

Dach nad głową straciło ponad 200 rodzin, ponad 600 budynków mieszkalnych zostało poważnie uszkodzonych, odnotowano liczne straty w uprawach leśnych i rolnych, środki można przekazywać na konto gminy:

nr rachunku 38 8144 005 2005 3400 0001