logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Inicjatywa mieszkańców na Osowej Górze
Prezydent Rafał Bruski spotkał się 11 czerwca z mieszkańcami ulicy Krabowej na Osowej Górze. Ulica została zbudowana wspólnie, przez mieszkańców i miasto, w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych 25/75. W ciągu 6 lat działania Programu zrealizowano około 40 inwestycji w tym trybie. Kolejne zadania są w toku.


Inwestycja polegała na budowie jezdni o szerokości 5 metrów, z chodnikami, zatokami postojowymi, wjazdami do posesji, odwodnieniem i placem do zawracania.  Na ulicy o długości ponad 120 metrów zaaranżowano także zieleń.  Stowarzyszenie mieszkańców ulicy pn. „Nowa Krabowa ” w styczniu 2018 roku złożyło wniosek na realizację inwestycji w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych 25/75. Inwestycja służy przede wszystkim mieszkańcom ulicy.

- Gratuluję Państwu nowej Krabowej. Jednocześnie dziękuję za inicjatywę i decyzję o wspólnej z Miastem realizacji tej inwestycji - mówił podczas spotkania z mieszkańcami ulicy Krabowej prezydent Rafał Bruski. Dzięki Państwa zaangażowaniu, zarówno mieszkańcy ulicy, jak i inni, którzy z niej korzystają, będą poruszać się po nowej, wygodnej i bezpiecznej drodze – dodał.

Umowa została podpisana w czerwcu 2018 roku, a  budowa nowej ulicy wraz z kanalizacją ruszyła w listopadzie ub. roku W marcu tego roku dokonano odbiorów.
Łączna powierzchnia terenu utwardzonego to około 1565 m2 . Długość ulicy to 124 metry.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 683.744,28 zł brutto. Z tego wkład Stowarzyszenia (20%) - 136.748,86 zł brutto, pozostała część - 546.995,42 zł brutto – Miasto (80%).

Warto wiedzieć:
Program inicjatyw lokalnych polega na współdziałaniu mieszkańców oraz miasta. Stowarzyszenia bydgoszczan, którym uda się zebrać część środków na realizację inwestycji na poziomie  25 procent, mogą liczyć na realizację inwestycji w bieżącym roku budżetowym. W ten sposób osiedlowe ulice, o niewielkim znaczeniu dla komunikacji mogą szybciej zyskać nowe nawierzchnie lub zostać wyposażone w dodatkową infrastrukturę np. chodniki i miejsca postojowe. W tym roku środki na ten program są  w pierwszej kolejności kierowane na projekty związane z infrastrukturą drogową. Warto dodać, że w latach ubiegłych zdecydowana większość środków uruchomionych w ramach inicjatyw lokalnych została wydana właśnie na przedsięwzięcia związane z jezdniami i parkingami. Do tej pory zrealizowano wszystkie zadania zgłoszone przez mieszkańców, które spełniały wymogi formalne. Członkami stowarzyszeń mogą być wyłącznie osoby prywatne – wynika to wprost z ustawy.
Najważniejsze drogi gruntowe są natomiast utwardzane w oparciu o Wieloletni Program Przebudowy Ulic Gruntowych finansowany w 100 procentach przez miasto. Na Osowej Górze dzięki temu programowi przebudowano ulice Ptasią i Pingwinową. W wakacje zakończy się przebudowa ul. Gawroniej.

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z programem 25/75 zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. inicjatyw lokalnych:
•    tel. 52 58 58 721 lub 52 58 58 329
•    mail:inicjatywylokalne@um.bydgoszcz.pl
•    adres: ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, II piętro, pok. 201

Więcej Informacji o Programie tutaj: www.bydgoszcz.pl/inwestycje/inicjatywy-obywatelskie-program-2575