logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Huczne urodziny Bydgoszczy z Mozartem
Z okazji 671 urodzin naszego miasta w Filharmonii Pomorskiej odbył się uroczysty koncert. W programie znalazły się dzieła Wolfganga Amadeusza Mozarta. Wręczono także nagrody naukowe i artystyczne


Koncert w Filharmonii Pomorskiej z okazji 671 urodzin miasta rozpoczął się od suity na smyczki i trąbki na temat hejnału bydgoskiego. Prezydent Rafał Bruski i przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sobociński wręczyli nagrody za prace naukowe poświęcone Bydgoszczy. Kapituła wybrała ze zgłoszonych prac licencjackich, inżynierskich. magisterskich i doktorskich te, które najlepiej korespondują z aktualnymi potrzebami miasta i wpisują się w jego rozwojowe plany.

I nagrodę otrzymała Katarzyna Lewandowska z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego za pracę poświęconą rewitalizacji Młynów Rothera. II nagroda powędrowała na ręce Ewy Ciołak (UTP) za pracę proponującą aranżację przestrzeni miejskiej, a III do Renaty Zborowskiej-Dobosz (UTP) za pracę związaną z ujęciem wody w Lesie Gdańskim.

Wręczono także stypendia artystyczne dla wybitnych twórców kultury. Otrzymali je malarz, grafik o fotograf Grzegorz Pleszyński i  pisarz Bartłomiej Siwiec.

Stypendia naukowe otrzymali także wyróżniający się studenci i wybitni młodzi naukowcy.

Główną Nagrodę Naukową otrzymał dr hab. inż. Janina Kabatc z UTP za działalność naukową, która wnosi istotne elementy nowości w dziedzinę fotochemii związków organicznych. Z kolei Główną Nagrodę Artystyczną otrzymał prof. Zbigniew Bargielski, ceniony w świecie kompozytor, którego dorobek twórczy jest istotną częścią dziedzictwa polskiej kultury.