logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Emma dopłynęła do Bydgoszczy
Bydgoszczanie mogli oglądać pokazowy przeładunek 50-cio metrowej barki z kontenerami, a także wystawę o wodach śródlądowych na Wyspie Młyńskiej. Wszystko to w związku z międzynarodowym projektem EMMA dotyczącym transportu drogami wodnymi, w który zaangażowało się nasze miasto.


W piątek 21 kwietnia barka z kontenerami dopłynęła do Brdyujścia - tam odbył się pokazowy przeładunek kontenerów. Wszystko to w ramach międzynarodowego projektu EMMA - to pilotażowy, promocyjno-badawczy rejs barką z kontenerami z Gdańska do Warszawy. Projekt, w którym bierze udział Miasto Bydgoszcz i województwo kujawsko-pomorskie dotyczy gospodarczego wykorzystania śródlądowych dróg wodnych w Europie. 

W Bydgoszczy można było także oglądać wystawę na Wyspie Młyńskiej  zatytułowaną „Gospodarcze wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych”, zaś na przystani "Bydgoszcz" odbyło się seminarium dotyczące żeglugi śródlądowej.

Rejs promocyjny ma na celu także upowszechnienie wiedzy społeczeństwa na temat gospodarczego wykorzystania rzek i śródlądowych portów. Jeden z nich - największy na szlaku z Gdańska do Warszawy - ma powstać w zakolu Wisły między Bydgoszczą a Solcem Kujawskim i pełnić rolę platformy multimodalnej, czyli połączonych węzłów przeładunkowych: wodnego, kolejowego i samochodowego.

Warto wiedzieć:
Pełna nazwa projektu EMMA to "Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego
oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych". Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego. Projekt ma zwiększyć możliwości przewozu towarów i rozwinąć logistykę w państwach nadbałtyckich. Szczególny nacisk kładzie się na transport śródlądowy i morski. Spośród 21 podmiotów uczestniczących w projekcie EMMA, cztery są z Polski, w tym Województwo Kujawsko-Pomorskie i Miasto Bydgoszcz.