logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Działasz w organizacji pozarządowej? Zgłoś się!
Chcesz współtworzyć i opiniować projekty ustaw, uchwał i innych aktów prawnych dotyczących sektora pozarządowego? Rusza nabór przedstawicieli bydgoskich organizacji pozarządowych do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, kadencji 2019-2022.


27 listopada (wtorek) o godz. 14.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 odbędą się wybory delegatów do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Każda organizacja pozarządowa działająca na terenie Bydgoszczy (z wyjątkiem organizacji sieciowych, dla których, przewidziano odrębne postępowanie) może zgłosić jednego kandydata do Sejmiku. Zgłoszeń należy dokonywać pisemnie z wykorzystaniem załączonego formularza. Praca w sejmiku ma charakter społeczny.

Zgłoszenia kandydatów dokonują organizacje poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego  do sekretariatu Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Urząd Miasta Bydgoszczy ul. Gdańska 5 lub po zeskanowaniu - pocztą elektroniczną na adres: ngo@um.bydgoszcz.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 22 listopada 2018 r.  

Po zweryfikowaniu dostarczonych zgłoszeń zostanie sporządzona lista kandydatów i udostępniona na stronie www.bydgoszcz.pl/ngo/ Następnie podczas spotkania wyborczego w dniu 27 listopada 2018 r.  w głosowaniu tajnym zostanie  wyłonionych dwóch delegatów oraz dwóch stałych zastępców.
W zebraniu wyborczym uczestniczyć może jedna osoba reprezentująca daną organizację, która przedłoży pełnomocnictwo do działania w jej imieniu.

Informacje nt zadań Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego są dostępne na stronie: https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/sejmik-organizacji-pozarzadowych-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego,5,l1.html

Więcej szczegółów można się dowiedzieć dzwoniąc do Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych: (52) 58 58 727.

Regulamin znajduję się TUTAJ.

Formularz zgłoszeniowy TUTAJ.